10. září 2020

Aktuality

Společné prezentace na závěr některých seminářů KFE v letním semestru 2019/2020 jsou rozhodnutím katedry zrušeny.

Studijní informace

Sháníte zaměstnání? Firma Geartec.cz hledá vývojového specialistu/programátora přístrojů na kontrolu ozubení. Bližší info u mě.

Informace k vybraným předmětům ve školním roce 2019/2020

12ZPLT Praktikum z laserové fyziky

12DSIT12 Diplomantský seminář IT 1,2

12INF0 Informatika 0

12SBA12 Seminář k bakalářské práci LPT

12EPR12 Elektronické praktikum

12ROPR12 Ročníková práce 1,2 LPT

šablony vzorových prezentací

vzory a pokyny pro formátování studentských prací

12PDR12 - sylabus

12IPG - materiály

12VTV - materiály

12ZMD - info ke Zpracování dat a měření

Josef Blažej - kontakt - blazej   fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1