9. února 2007

Obvody a architektura počítačů
- část „architektura”

Údaje budou aktualizovány v průběhu semestru.

Program pro letní semestr 2006/2007
datum předpokládaná náplň

Bodová stupnice pro šk. rok 04/05 zůstává beze změn: 3=<55;67>,2=<68;84>,1=<85;100>

Josef Blažej - kontakt - blazej   troja.fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1