Seminář k diplomové práci

Ve školním roce 2011/2012 předmět nemá nikdo zapsán.

Státní závěrečné zkoušky

Okruhy otázek a další materiály jsou k dostupné pomocí odkazů vlevo. Závazná je verze, kterou studenti obdrží při přihlašování se na daný termín. Předměty Informatika a Softwarové, databázové a internetové technologie jsou povinné, z Optoelektroniky a Zpracování a rozpoznávání obrazu je jeden povinně volitený. Věcná náplň státnic se řídí Okruhy. Literatura, podrobné otázky a jejich řešení slouží jen jako pomocné materiály.

Josef Blažej - kontakt - blazej   fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1