Základní praktikum z laserové techniky

Ve školním roce 2020/2021 probíhá praktikum v laboratoři Tn228.

Harmonogram praktika LS 2020/2021
po 14. 6.út 15. 6.st 16. 6.čt 17. 6.pá 18. 6.
dop.odp.dop.odp.dop.odp.dop.odp.dop.odp.
Ondřej Čermák 32 14
Kateřina Doležalová 1432
Kateřina Jiříková 4321
Kateřina Pilná 4321
Tomáš Novotný 1432
Dominika Popelová 2143
Matěj Stavinoha 3214
Pavel Stojaspal 4321
Alžběta Špádová 1432
Jakub Voráček

Předmět je za rok 2020/2021 uzavřen. Před zahájením výuky v LS 2021/2022 bude seznam úloh a celá tato stránka aktualizována, předpokládáme, že poběží kontaktně a již v plném režimu.

skupiny:

 1. Irena Bydžovská
  Robert Hlaváč
 2. Tomáš Dendis
  Valeria Morales Álvares
  Vanda Sluková
 3. Matěj Dvořáček
  Kryštof Kadlec
 4. Ondřej Fořt
  Bára Jiříčková
 5. Jakub Gvoždiak
  Matěj Žáček
 6. Václav Kutílek
  Jan Pokorný
 7. Tomáš Novotný
  Delgermaa Tsogzoldorj
 8. Ondřej Sedláček
  Samuel Šipikal
 9. Ondřej Schreiber
  David Tomeček

úlohy pro letní semestr 2020/2021:

 1. Nd:YAG laser v režimu volné generace a Q-spínání, laserový zesilovač a generace druhé harmonické.
 2. Nd:YAG laser buzený laserovou diodou.
 3. Vlastnosti doutnavého výboje plynového He-Ne laseru.
 4. Parametry TEA CO2 laseru a značkování.
 5. Spektrálních charakteristiky optických komponentů.
 6. Nelineární transmise saturovatelných absorbérů.
 7. Měření příčného profilu gaussovského svazku metodou ostré hrany.
 8. Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou.

pravidla pro letní semestr 2020/2021:

 1. každý student odevzdá samostatně vypracovaný protokol z každého měření, celkem tedy 4 protokoly;
 2. nejzašším termínem elektronického odezdání je 4. červenec;
 3. na protokol nejsou kladeny žádné striktní formální požadavky, měl by být co nejstručnější a musí obsahovat všechny výsledky požadované v zadání; jelikož zadání popisuje podrobně postup měření, tak jej není třeba v protokolu opakovat, stačí uvést požadované výsledky a případné odchylky od postupu uvedeném v zadání a nebo diskutovat výsledky zásadně se odchylující od teorie;
 4. každý student si uchová záznamy o měření (v písemné nebo elektronické formě) a bude schopen je předložit k vyjasnění případných nejasností při udílení zápočtu;
 5. ze zjevných důvodů je harmonogram měření velmi sevřený, snažte se jej dodržet v maximální míře; případné mimořádné doměřování bude možné, patrně na začátku srpna;
 6. každý protokol bude klasifikován samostatně, neodevdaný protokol znamená klasifikaci stupněm F;
 7. výsledná známka z předmětu bude vycházet z aritmetického průměru známek za jednotlivé protokoly; bude-li však alespoň jeden hodnocen stupněm F, pak i výsledné hodnocení předmětu bude F.

Při veškeré elektronické komunikaci ohledně tohoto předmětu uvádějte prosím v předmětu zprávy řetězec 12ZPLT.

Josef Blažej - kontakt - blazej   fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1