Základní praktikum z laserové techniky

Ve školním roce 2022/2023 je praktikum rozvrhováno v Tn228, st 14.00.

[učitelský pohled]

Harmonogram praktika LS 2022/2023
datum15. 2.22. 2.1. 3.8. 3. 15. 3.22. 3.29. 3.5. 4.12. 4. 19. 4.3. 5.
skupina
A
bezpečnost
práce
12578346
B57123468
C71256834
D25714683

skupiny:

 1. Vilém Boušek
 2. Karolína Hellerová
  Daniel Šedivý
 3. Kryštof Kobliha
  Jan Macháček
 4. Jorge Resendiz

Všechny protokoly všech skupin jsou odevzdány, v první polovině května přijde e-mailem výzva k domluvě na termín individuální hodnotící schůzky.

úlohy pro letní semestr 2022/2023:

 1. Nd:YAG laser v režimu volné generace a Q-spínání, laserový zesilovač a generace druhé harmonické.
 2. Nd:YAG laser buzený laserovou diodou.
 3. Vlastnosti doutnavého výboje plynového He-Ne laseru.
 4. Parametry TEA CO2 laseru a značkování.
 5. Spektrálních charakteristiky optických komponentů.
 6. Nelineární transmise saturovatelných absorbérů.
 7. Měření příčného profilu gaussovského svazku metodou ostré hrany.
 8. Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou.

pravidla pro letní semestr 2022/2023:

 1. za skupinu se odevzdává 1 protokol, kdo jej vypracuje, je na vnitřní dohodě skupiny,
 2. protokol bude dodán před začátkem měření následující úlohy v elektronické formě (pdf) na dole uvedenou adresu (nebo mimořádně v papírové formě), jinak nebude skupina připuštěna k měření,
 3. protokol z posledního měření bude odevzdán nejpozději týden po měření,
 4. nahrazovat měření může každý nejvýše dvakrát za semestr, náhradní termín je 19. dubna a 3. května,
 5. každá skupina si uchová záznamy o měření (doporučován je laboratorní deník ve formě sešitu 425 nebo elektronická forma) a bude schopna je předložit k vyjasnění případných nejasností při udílení zápočtu.
 6. známkován je každý student samostatně, na základě správnosti protokolů a své aktivity během praktika.

Při veškeré elektronické komunikaci ohledně tohoto předmětu uvádějte prosím v předmětu zprávy řetězec 12ZPLT.

Josef Blažej - kontakt - blazej   fjfi.cvut.cz - tel: +420 778 531 895
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1