Základní praktikum z laserové techniky

Ve školním roce 2018/2019 je praktikum rozvrhováno v Tn228, st 13.30.

[učitelský pohled]

Harmonogram praktika LS 2018/2019
datum20. 2.27. 2.6. 3.13. 3. 20. 3.27. 3.3. 4.10. 4.17. 4. 24. 4.22. 5.
skupina
A
bezpečnost práce
876543*21
B7654321* 8
C654321 87*
D5432 8761*
E4321 8765
F 87654321
G21 7
H1 8 65
J321 76, 45, 8*

skupiny:

 1. Jan Hečko
  Zuzana Kuglerová
 2. Petr Bradshaw
  Ivan Tarant
 3. Tomáš Paliesek
 4. Dominika Jurdová
 5. Šimon Jelínek
 6. Kryštof Synek
 7. Barbora Panáková
 8. Jakub Gvoždiak
 9. Vít Bílý

Žlutě jsou vyznačeny odevzdané protokoly. Hvězdička označuje doměřování v jiném termínu, mimo rozvrhovaný čas praktika, na základě individuální domluvy.

úlohy pro letní semestr 2018/2019:

 1. Nd:YAG laser v režimu volné generace a Q-spínání, laserový zesilovač a generace druhé harmonické.
 2. Nd:YAG laser buzený laserovou diodou.
 3. Vlastnosti doutnavého výboje plynového He-Ne laseru.
 4. Parametry TEA CO2 laseru a značkování.
 5. Spektrálních charakteristiky optických komponentů.
 6. Nelineární transmise saturovatelných absorbérů.
 7. Měření příčného profilu gaussovského svazku metodou ostré hrany.
 8. Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou.

pravidla pro letní semestr 2018/2019:

 1. za skupinu se odevzdává 1 protokol, kdo jej vypracuje, je na vnitřní dohodě skupiny,
 2. protokol bude dodán před začátkem měření následující úlohy v elektronické formě (pdf) na dole uvedenou adresu (nebo mimořádně v papírové formě), jinak nebude skupina připuštěna k měření,
 3. protokol z posledního měření bude odevzdán nejpozději týden po měření,
 4. před začátkem každé úlohy vyučující prověří domácí přípravu, nepřipravený student/ka nebude připuštěn/na k měření,
 5. nahrazovat měření může každý nejvýše jednou za semestr, náhradní termín je 22. května nebo kdykoliv podle domluvy s asistujícím vyučujícím,
 6. každá skupina si uchová záznamy o měření (doporučován je laboratorní deník ve formě sešitu 425 nebo elektronická forma) a bude schopna je předložit k vyjasnění případných nejasností při udílení zápočtu.

Při veškeré elektronické komunikaci ohledně tohoto předmětu uvádějte prosím v předmětu zprávy řetězec 12ZPLT.

Josef Blažej - kontakt - blazej   fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1