Seminář k bakalářské práci

V letním semestru 2010/2011 rozvrhován st 9:30, Tn310.

Závazné termíny
16. 2. první hodina
do 31. 3. eventuální přihláška k navazujícímu studiu (-> studijní odd.)
  tento čas využijte hlavně ke komunikaci se školitelem
do 31. 5. přihláška ke státnicím (-> sekretariát katedry)
počátkem května kontaktní hodina, první verze členěného kompletního textu (50kASCII) (-> školitel, ved. semináře), bude upřesněno
začátkem června společná prezentace a kompletní rukopis (tj. formátovaný text a obrázky) (-> školitel, ved. semináře)
Nejpozději někdy v tuto dobu si také ve vlastním zájmu zkontrolujte index, aby s ním souhlasily údaje v KOSu. (-> studijní oddělení)
do 8. 7. odevzdání bakalářské práce (-> sekretariát KFE)

Připomínám platnost vyhlášky z roku 2006. Povinnou součástí práce je také její elektronická forma (např. vlepené CD)
do 1. 8. odevzdání indexu (-> studijní odd.)
někde mezi 29.8. - 9. 9. obhajoby a státní závěrečné zkoušky, bude upřesněno až po odevzdání prací
-->

Státní závěrečné zkoušky

Okruhy otázek a další materiály jsou k dostupné pomocí odkazů vlevo. Předmět Elektronika je povinný, ze zbylých tří si student volí jeden další. Věcná náplň státnic se řídí Okruhy. Literatura, podrobné otázky a jejich řešení slouží jen jako pomocné materiály.

Presentation guidelines

presentation skills
presentation guideline
Josef Blažej - kontakt - blazej   troja.fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1