Seminář k bakalářské práci

Presentation template download (Power Point 97)
1. Title slide 2. General rules
3. Goals 4. Philosophy
5. Solution 6. Results
7. Conlusion 8. Future

Josef Blažej - kontakt - blazej   troja.fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1