Vidíte-li tento text, aniž byste o to svůj prohlížeč výslovně požádali, je něco špatně. Váš prohlížeč není s to správně zobrazit objekt ve formátu SVG.

Prověřte, máte-li správně nainstalovaný zásuvný modul, např. zdarma od firmy Adobe.

Může se také jednat o problém s nastavením bezpečnosti (u MS IE), v tom případě je nutné alespoň dočasně povolit prohlížeči spouštění "aktivního obsahu"

Stránky jsou jsou odzkoušeny pro kombinace prohlížečů Firefox v1.x a MS IE v6.x s modulem Adobe SVG Viewer v6.0 pre-alpha (Build 38363)

Nad tímto textem má být zobrazena mapa tohoto webu, která slouží pro kontrolu správného nastavení zásuvných modulů nebo prohlížeče pro zobrazování objektů ve formátu SVG. Je-li zobrazena korektně, použijte na ni uvedené odkazy. Jinak je třeba upravit nastavení vašeho prohlížeče.

Josef Blažej - kontakt - blazej   troja.fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1