Informatika 0

Program pro zimní semestr 2019/20
datum obsah
26. 9. úvodní hodina
přednáškové podklady
úloha č. 0 (neklasifikovaná): Data v souboru reprezentují postupně naměřené teploty. Vytvořte z nich graf, který podle vašeho názoru správně předá, zobrazí tyto informace. Použijte libovolný program, který alespoň trochu ovládáte. Výsledný graf očekávám ve formě obrázku, ne ve formě zdrojového souboru (např. ne jako sešit MS Excelu).
10. 10. obecná pravidla tvorby grafů

Pravidla:

Podmínkou udělení zápočtu v akad. roce 2019/20 je docházka na semináře a vypracování postupně zadávaných úloh a případně zdůvodnění použitých postupů. Výsledky úloh zasílejte na adresu uvedenou dole na této stránce, v položce Předmět uvádějte kód 12INF0. Zápočet lze získat pouze během zkouškového období zimního semestru. Bude-li některá úloha klasifikována stupněm F, bude i celková známka F. Jinak bude celková známka odpovídat průměru dílčích známek.

Josef Blažej - kontakt - blazej   fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1