Informatika 0

Předmět pro rok 2018/2019 již uzavřen.

Pravidla:

Podmínkou udělení zápočtu v akad. roce 2018/19 je docházka na cvičení a vypracování postupně zadávaných úloh a případně zdůvodnění použitých postupů. Výsledky úloh zasílejte na adresu uvedenou dole na této stránce, v položce Předmět uvádějte kód 12INF0. Zápočet lze získat pouze během zkouškového období zimního semestru. Bude-li některá úloha klasifikována stupněm F, bude i celková známka F. Jinak bude celková známka odpovídat průměru dílčích známek.

Josef Blažej - kontakt - blazej   fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1