Prezentace ročníkových prací a výzkumných úkolů v letním semestru šk. r. 2019 - 2020

Pro studenty studijních oborů Laserová a přístrojová technika, Informatická fyzika, Laserová technika a elektronika a Optická fyzika a nanostruktury.

Letošní výsledky své ročníkové práce nebo výzkumného úkolu mohou studenti prezentovat na katedrálnín semináři, který se bude konat v pátek 11. září 2020 v budově FJFI, Trojanova 13, Praha 2 v místnosti č. 121 od 13:00 hodin.

Student se se svou prezentaci přihlásí (včetně názvu práce, školitele a studijního oboru) M. Šiňorovi nejpozději do 9. 9. 2020.

Prezentace je nutnou podmínkou k získání zápočtu.
Pouze student se zápočtem může dostat zadání bakalářské či diplomové práce.

Vlastní práci v písemné podobě (která obsahuje i originál zadání) odevzdá student na sekretariát KFE nejpozději do 17. 9. 2020.

Zápočet zapisuje do ``indexu'' a KOSu po odevzdání práce Bc. Radka Havlíková, která by měla od školitele včas dostat ohodnocení práce známkou.

Harmonogram prezentací ročníkových prací a výzkumných úkolů dne 11. září 2020