Výuka

Rozvrh hodin, zimní semestr 2020-21

Aktuální informace pro studenty

Studium na katedře fyzikální elektroniky
Informace o zaměřeních Přístroje a informatika, Laserová technika a optoelektronika, Fyzikální elektronika, Fyzika nanostruktur, Informatická fyzikaInformační technologie.

Studentské práce
Témata studentských prací | Pokyny pro vypracování

Anotace kursů, které zajišťuje katedra fyzikální elektroniky pdf_icn.gif

Výukové materiály

Počítačová učebna Unix