Aktuální informace

Program společné prezentace na konci zimního semestru 2016/2017

Témata studentských prací pro školní rok 2016-17

Postup při přihlašování studentů k SDZ resp. k obhajobě disertační práce pdf_icn.gif

Prezentace ročníkových prací a výzkumných úkolů ve šk. r. 2015 - 2016

Setkání se studenty: Informace o oborech na KFE a volba bakalářské práce 2016 pdf_icn.gif

Udělení zápočtů za studentské práce pdf_icn.gif

Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze ze dne 8. července 2015 pdf_icn.gif