Aktuální informace

Témata studentských prací pro školní rok 2021-22

Témata studentských prací pro školní rok 2020-21

Témata disertačních prací

Rozvrh hodin, letní semestr 2020-21

Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT v Praze pdf_icn.gif   je na stránce ČVUT - Vnitřní předpisy

Udělení zápočtů ze studentských prací pdf_icn.gif

Prezentace ke Studijnímu řádu doktorského studia pdf_icn.gif  07/10/2019

Upřesnění Řádu doktorského studia FJFI pro studenty KFE pdf_icn.gif

Postup při přihlašování studentů k SDZ resp. k obhajobě disertační práce pdf_icn.gif

Upřesnění Pracovního řádu pro katedru fyzikální elektroniky pdf_icn.gif