Aktuální informace

Témata studentských prací pro školní rok 2018-19

Témata disertačních prací

Prezentace ročníkových prací a výzkumných úkolů ve šk. r. 2017 - 2018

Postup při přihlašování studentů k SDZ resp. k obhajobě disertační práce pdf_icn.gif

Udělení zápočtů za studentské práce pdf_icn.gif

Studijní a zkušební řád pro studenty ČVUT pdf_icn.gif