Rámcová témata studentských prací pro školní rok 2021-22

Seznam ke dni 15. 10. 2021.
Čísla témat se až do začátku šk. r. 2021/22 mohou měnit.

Katedra fyzikální elektroniky (KFE) vyhlašuje zadání nových témat studentských prací. Týká se to zejména témat bakalářského studia (bakalářské práce, eventuálně ročníkové práce) ale i témat magisterského studia (výzkumný úkol, diplomová práce) u těch studentů, kteří se stávajícím tématem nebyli spokojeni.

Oficiální zadání pro konkrétní studenty má být připraveno do konce října 2021.

Proto:

Student(ka):

  1. Vybere si rámcové téma (nebo témata).
  2. Navštíví/napíše zadavateli a v případě dohody se téma ujasní a upřesní tak, aby bylo ve zpřesněné formě oficiálně zadatelné na katedře.
  3. Vyzvedne si dohodnuté téma na sekretariátě (od listopadu 2021).

Vedoucí práce (nebo jeho zástupce na katedře):

  1. Pošle do 17. října 2021 zadání pro konkrétní téma sekretářce KFE paní Lucii Žárové.
  2. Zajistí, aby použití rámcového tématu bylo na webu katedry řádně uvedeno.

Není-li uvedeno jinak, je vedoucí práce (konzultant) z KFE.

Seznam nových témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i) Student(ka)
1. VÚ, BP Spektroskopie a laserové vlastnosti holmiem dopovaných krystalů Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc., Ing. J. Kratochvíl  
2. VÚ, BP Aplikace mikročipových laserů na bázi Nd:YAG/Cr:YAG pro měření prahu poškození Ing. J. Šulc, Ph.D., Ing. M. Němec, Ph.D.  
3. BP, VÚ Diodově buzený Tm,Gd:SrF2 laser Ing. K. Veselský, Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
4. RP, BP, VÚ, DP Mikročipové a kompaktní lasery pro generaci ve střední infračervené oblasti Ing. R. Švejkar, Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. Zuzana Fialková
5. RP, BP, VÚ, DP Spektroskopie aktivních laserových prostředí v rozsahu teplot 3.5 - 300 K Ing. R. Švejkar, Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
6. BP Diodově čerpané erbiové lasery a generace Q-spínaných impulsů v oblasti 3 um Ing. R. Švejkar, Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. Dominika Popelová
7. BP Výstupní charakteristiky oku-bezpečného laserového systému Ing. M. Němec, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
8. BP, VÚ Tm:YAG mikročipový laser diodově čerpaný na 1.7 um Ing. J. Kratochvíl, Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  
9. RP, BP Automatizace měření kvality laserového svazku Ing. M. Frank, Ph.D, Ing. David Vyhlídal, Ph.D.  
10. RP, BP Numerické modelování průběhu svazku v otevřeném rezonátoru Ing. M. Frank, Ph.D, Ing. David Vyhlídal, Ph.D., prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
11. RP, BP Kompaktní, diodově buzený Nd:YVO4 laser generující v kontinuální synchronizaci módů Ing. M. Frank, Ph.D, prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
12. BP, VÚ, DP Diodově buzený Tm:CaF2 laser Ing. M. Jelínek, Ph.D., prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
13. BP, VÚ, DP Laser s nelineárním zrcadlem pro pasivní synchronizaci módů Ing. M. Jelínek, Ph.D., prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
14. BP, VÚ, DP Módové nestability vláknových laserů a zesilovačů doc. Ing. P. Peterka, Ph.D. (ÚFE AV ČR), Ing. M. Jelínek, Ph.D.  
15. BP, VÚ, DP Spektroskopická charakterizace thuliem a holmiem dopovaných optických vláken pro vláknové lasery doc. Ing. P. Peterka, Ph.D. (ÚFE AV ČR), Ing. J. Šulc, Ph.D. Bc. Bára Jiříčková
16. BP, VÚ, DP Automatizovaný skenovací detektor pro měření kvality svazku ve střední infračervené oblasti spektra Ing. O. Novák, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), Ing. M. Jelínek, Ph.D.  

17.
BP, VÚ, DP Spektrální komprese pikosekundových laserových impulzů Ing. O. Novák, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), Ing. M. Jelínek, Ph.D., Ing. M. Duda (HiLASE FZÚ)  

18.
BP, VÚ, DP Generace vysokých harmonických frekvencí mícháním laserového IR a THz pole O. Hort, Ph.D. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), doc. Ing. O. Klimo, Ph.D., Ing. M. Jurkovič (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines)  

19.
DP Post komprese energetických laserových impulsů pro generaci vysokých harmonických O. Hort, Ph.D. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), Ing. M. Jelínek, Ph.D., Ing. M. Jurkovič (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines)  
20. DP Polarimetrie Muellerových matic pro složité laserové systémy Ing. O. Slezák, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), doc. Ing. M. Čech, CSc.  
21. VÚ, DP Víceprůchodový zesilovač s Yb:YAG tenkým diskem Ing. M. Smrž, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), Ing. M. Jelínek, Ph.D.  
22. BP, VÚ, DP Cryogenic microchip nanosecond laser based on Ytterbium or Thulium doped laser materials V. Jambunathan, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), Ing. M. Jelínek, Ph.D., Ing. M. Smrž, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE)  
23. BP, VÚ, DP Passively Q-switched cryogenic Tm: Y2O3 oscillator V. Jambunathan, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), Ing. M. Frank, Ph.D, Ing. M. Smrž, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE)  
24. BP, VÚ, DP Cryogenic Yb:CALGO laser in the continuous wave and pulsed regime V. Jambunathan, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), Ing. M. Frank, Ph.D, Ing. M. Smrž, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE)  
25. VÚ, DP Generation of Raman wavelength from fundamental wavelength using different Raman medium V. Jambunathan, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), Ing. M. Frank, Ph.D, Ing. M. Smrž, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE)  
26. BP, VÚ Vliv šířky spektra a koherence záření na interakci s plazmatem pro výzkum inerciální fúze doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.,  
27. BP, VÚ Atomové procesy v kinetických simulacích laserového plazmatu doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.,  
28. BP, VÚ Vliv silného externího magnetického pole na interakci laserového záření s plazmatem doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.,  
29. BP, VÚ Plazmová optika pro ultraintenzivní lasery, speciální terče a struktury doc. Ing. O. Klimo, Ph.D.,  
30. BP, VÚ Charakteristika tenkého kapalného terče pomocí optického sondovacího svazku T. Chagovets, Ph.D. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), doc. Ing. J. Pšikal, Ph.D., Ing. F. Grepl (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines)  
31. BP, VÚ, DP Diagnostika iontů urychlených z plazmatu petawattovým laserem Dr. L. Giuffrida (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), doc. Ing. J. Pšikal, Ph.D.  
32. BP, VÚ Kinetické modelování laserového plazmatu pomocí Vlasov-Maxwellova kódu RNDr. Martin Mašek, Ph.D. (FzÚ AV ČR), doc. Ing. J. Pšikal, Ph.D.  
33. BP, VÚ Simulace laserového urychlování protonů doc. Ing. J. Pšikal, Ph.D.,  
34. BP, VÚ Vyhlazování multi-materiálových výpočetních sítí doc. Ing. M. Kuchařík, Ph.D.,  
35. BP, VÚ Konzistence kinetické energie při interpolaci stavových veličin doc. Ing. M. Kuchařík, Ph.D.,  
36. BP, VÚ Studium konvergence Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) metod doc. Ing. M. Kuchařík, Ph.D.,  
37. BP, VÚ, DP Vysoce přesné algoritmy pro interpolace funkcí v Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) metodách doc. Ing. M. Kuchařík, Ph.D., Matěj Popďakunik
38. BP, VÚ) Robustní výpočet průniků mnohostěnů Ing. M. Klíma, Ph.D.,  
39. BP, VÚ, DP Laser diagnostics for a laser-plasma electron accelerator C. M. Lazzarini, Msc. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), Ing. M. Nevrkla, Ph.D.  
40. BP (VÚ) Kvantové vlastnosti plazmonických nanostruktur: analýza a simulace doc. Dr. Ing. I. Richter, doc. Ing. L. Kalvoda, CSc.  
41. BP (VÚ) Interakce kvantovaného optického pole s vybranými kvantovými systémy doc. Dr. Ing. I. Richter,  
42. BP (VÚ) Nelokální a kvantové efekty v plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter, Ing. P. Kwiecien, Ph.D.  
43. BP (VÚ) Neklasické stavy světla: základní vlastnosti a možnosti jejich realizace Ing. M. Dvořák, Ph.D., doc. Dr. Ing. I. Richter  
44. VÚ, DP Plasmonické nanostruktury pro miniaturní optické biosenzory prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
45. VÚ, DP Plasmonické nanostruktury s extraordinární transmisí pro optické biosenzory prof. Ing. J. Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
46. BP, VÚ, DP Příprava polovodičových nanostruktur Ing. J. Grym, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
47. BP, VÚ, DP Elektrická charakterizace jednotlivých polovodičových nanotyček Ing. J. Grym, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
48. BP, VÚ, DP Využití elektronových a iontových svazků pro přípravu a charakterizaci polovodičových nanostruktur Ing. J. Grym, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
49. BP Mikroskopie s vysokou snímkovací frekvencí Mgr. M. Piliarik, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
50. BP, DP Nanoskopie rozptýleného světla na molekulách Mgr. M. Piliarik, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
51. DP Korelativní mikroskopie rozptylových značek Mgr. M. Piliarik, Ph.D. (ÚFE AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
52. BP, VÚ (DP) Možnosti využití grafenu v fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
53. BP, VÚ (DP) Subvlnově strukturované vlnovodné struktury doc. Dr. Ing. I. Richter,  
54. BP, VÚ (DP) Vlnovodné a fotonické struktury s kompenzací zisku a ztrát doc. Dr. Ing. I. Richter,  
55. BP, VÚ (DP) Vybrané problémy šíření elektromagnetického pole ve fotonických a plazmonických strukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
56. BP, VÚ (DP) Fyzikální chování vybraných metamateriálů a metapovrchů doc. Dr. Ing. I. Richter,  
57. BP, VÚ (DP) Rezonanční efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách (pro senzorické aplikace) doc. Dr. Ing. I. Richter,  
58. BP, VÚ (DP) Povrchové vlny a efekty v nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
59. BP, VÚ (DP) Nelineární efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Dr. Ing. I. Richter,  
60. BP, VÚ (DP) Základy fyzikálního chování kvantových nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
61. BP, VÚ (DP) Fyzika periodických fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Dr. Ing. I. Richter,  
62. BP, VÚ (DP) Metody pro modelování fotonických a plazmonických nanostruktur Ing. P. Kwiecien, Ph.D., doc. Dr. Ing. I. Richter  
63. BP, VÚ (DP) Neklasické kvantové stavy světla a možnosti jejich aplikací doc. Dr. Ing. I. Richter,  
64. BP, VÚ (DP) Numerické metody konečných prvků (FDTD) a elementů (FETD) pro simulace fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
65. BP, VÚ (DP) Možnosti paralelních výpočtů pro simulace fotonických a plazmonických struktur doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
66. BP, VÚ (DP) Integrální metody hraničních prvků pro aplikace ve fotonice a plazmonice doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
67. BP, VÚ (DP) Možnosti numerických simulací nelineárních problemů ve fotonice a plazmonice doc. Ing. M. Šiňor, Dr., doc. Dr. Ing. I. Richter  
68. BP, VÚ, (DP) Spontánní parametrická sestupná konverze Ing. M. Dvořák, Ph.D., doc. Dr. Ing. I. Richter  
69. BP, VÚ, DP Měření nelineárního indexu lomu metodou Z-scan Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
70. BP, VÚ, DP Fluorescence buzená dvoufotonovou absorpcí entanglovaných párů fotonů Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
71. BP, VÚ, DP Polaritony v organických materiálech Ing. M. Dvořák, Ph.D., RNDr. M. Michl, Ph.D.  
72. BP, VÚ, (DP) Spontánní parametrická sestupná konverze Ing. M. Dvořák, Ph.D., doc. Dr. Ing. I. Richter  
73. RP, BP, VÚ, DP Ovlivňování fotofyzikálních vlastností molekul pomocí plazmonických nanostruktur RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D., Dr. P. Kapusta  
74. RP, BP, VÚ, DP Přenos elektronové excitační energie v organických sloučeninách RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
75. RP, BP, VÚ, DP Látky s dlouhou dobou dohasínání luminescence RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
76. RP, BP, VÚ, DP Nelineární optické vlastnosti molekul RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
77. RP, BP, VÚ, DP Molekulární krystaly pro terahertzové aplikace RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
78. RP, BP, VÚ, DP Agregací vyvolaná emise v organických sloučeninách RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
79. RP, BP, VÚ, DP Termálně aktivovaná zpožděná fluorescence RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
80. RP, BP, VÚ, DP Vývoj nových plastických scintilátorů pro detekci ionizujícího záření RNDr. M. Michl, Ph.D., Ing. M. Dvořák, Ph.D.  
81. BP, VÚ Hypertermální zdroj atomů Ing. M. Martínková, Ph.D. Vilém Boušek
82. BP, VÚ, DP Interferenční mikroobrábění pro funkcionalizaci povrchů Ing. P. Hauschwitz, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), Ing. A. Jančárek, CSc.  
83. BP, VÚ, DP Pokročilé opracování a funkcionalizace skla Ing. P. Hauschwitz, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), Ing. A. Jančárek, CSc.  
84. BP, VÚ, DP Samočistící povrchy pomocí laserem vytvořených mikro a nanostruktur Ing. P. Hauschwitz, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), Ing. A. Jančárek, CSc.  
85. BP, VÚ, DP Vývoj pyramidového sensoru vlnoplochy pro aplikaci měření křivosti tenkých disků Ing. J. Pilař, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), prof. Ing. V. Kubeček, DrSc.  
86. BP, VÚ, DP Využití pokročilých numerických metod ke studiu HHG O. Hort, Ph.D. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Ing. J. Vábek  
87. BP, VÚ, DP Charakterizace defokusace IR-svazku O. Hort, Ph.D. (FzÚ AV ČR, ELI-Beamlines), prof. Ing. J. Limpouch, CSc., Ing. J. Vábek  
88. BP Epitaxní nano-heterostruktury pro polovodičové lasery Ing. F. Dominec, Ph.D. (FzÚ AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter  
89. BP Krátkovlnné chemické lasery Ing. J. Schmiedberger, CSc. (FzÚ AV ČR, HiLASE), prof. Ing. H. Jelínková, DrSc.  

Preferovaný typ práce: RP = ročníková práce, BP = bakalářská práce, VÚ = výzkumný úkol, DP = diplomová práce.
Není-li určeno jinak, jsou témata vhodná pro všechny typy prací po dohodě se zadavatelem.
Typ práce není zcela závazný, rozhodující je konzultace s pracovníkem, který téma vypisuje.


Témata obsazená

Seznam obsazených témat v jednom souboru pdf_icn.gif

  Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce, konzultant(i) Student/ka)
1. DP Kompaktní diodově čerpaný generátor nanosekunových impulzů v oblasti 1,3 um Ing. J. Šulc, Ph.D., prof. Ing. H. Jelínková, DrSc. Bc. Kryštof Kadlec
2. DP Pulsní laser s Yb:KYW aktivním prostředím Ing. M. Smrž, Ph.D. (FzÚ AV ČR, HiLASE), Ing. M. Jelínek, Ph.D. Bc. Matěj Žáček
3. Elektrické transportní vlastnosti heterostruktur na bázi GaN v závislosti na podmínkách přípravy a zpracování RNDr. P. Hubík, CSc. (FzÚ AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter Bc. Kateřina Doležalová
4. BP Vývoj softwaru pro energetickou kalibraci pro SuperNEMO detektor Mgr. M. Macko, Ph.D. (ÚTEF ČVUT), Ing. D. Mašlárová Filip Koňařík
5. BP Mechanismy urychlování elektronů v předplazmatu hustého terče Ing. R. Babjak (ÚFP AV ČR), Ing. D. Mašlárová (ÚFP AV ČR), doc. Ing. J. Pšikal, Ph.D. Marek Vlasák
6. Řídicí obvod detektoru jednotlivých fotonů se zvýšenou teplotní stabilitou prof. Ing. I. Procházka, DrSc., Bc. Matěj Stavinoha
7. Studium doznívání fotoluminiscence diamantových optických center v konfokálním mikroskopu Ing. L. Ondič, Ph.D. (FzÚ AV ČR), doc. Dr. Ing. I. Richter Bc. Irena Bydžovská