Studentské práce

Pokyny pro vypracování studentských prací
Bibliografické citace

Vzor titulních stránek studentských prací ve formátu PDF:

Odpovídající stránky ve formátu LATEX:

O šabloně pro Závěrečné práce uvažujeme, ale zatím ji nemáme.

Dva z mála použitelných pokusů v tomto směru (které si můžete upravit a použít) je možné nalézt na Šablona pro závěrečné práce.
Ale jak je zřejmé i z příslušné diskuse, tvorba šablon není jednoduchý proces.

Témata disertačních prací

Témata studentských prací:
Nová témata studentských prací ve školním roce 2021-22

Témata vypsaná ve šk. r. 2001/02 až 2020/21 (pouze pro informaci):
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2020 - 2021)
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2019 - 2020)
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2018 - 2019)
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2017 - 2018)
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2016 - 2017)
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2015 - 2016)
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2014 - 2015)
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2013 - 2014)
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2012 - 2013)
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2011 - 2012)
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2010 - 2011)
-ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2009 - 2010)
ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2008/09)
ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2007/08)
ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2006/07)
ročníkové a bakalářské práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2005/06)
rešeršní práce (2004/05)
(rešeršní práce), výzkumné úkoly a diplomové práce (2004/05)
rešeršní práce (2003/04)
(rešeršní práce), výzkumné úkoly a diplomové práce (2003/04)
rešeršní práce (2002/03)
rešeršní práce, výzkumné úkoly a diplomové práce (2002/03)
rešeršní práce (2001/02)
(rešeršní práce), výzkumné úkoly a diplomové práce (2001/02)