Ročníková práce 1 a 2

garant v šk. roce 2018/2019: prof. Procházka.

Program ZS 2018/2019

  • do 31. 10. - volba tématu
  • 19. 12. - společná prezentace v 15.30 v Tn310
Pravidla pro udělení zápočtu z 12ROPR1 (ZS šk. roku 2018/2019)
podmínkahodnotí
1.účast na seminářích > 80 %garant předmětu
2.odprezentovat svou práci na společné
prezentaci 19. 12. (jediný termín!)
garant předmětu/komise
3.věcně splnit alespoň část zadání práceškolitel

Zápočet uděluje tajemnice katedry po splnění všech podmínek.

Josef Blažej - kontakt - blazej   troja.fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1