Internetová a počítačová gramostnost

LS 2016/2017

Obsahem předmětu bude série přednášek rozšiřující znalosti získané v předmětu 16ZPSP. Přednášky budou rozděleny do tří bloků. První bude věnován informačním zdrojům na ČVUT, druhý legislativě a třetí přípravě velkoplošné prezentace své práce.

Přednáškové podklady k základním typografickým pravidlům.

Přednáškové podklady ke tvorbě velkoplošné prezentace a stručný úvod do Libre Office Draw.

Druhým zápočtovým úkolem je vytvořit velkoformátovou prezentaci - poster formátu A0 na zvolené odborné téma (použijte vlastní (tématicky zapadající do Vašeho studia, nejlépe ročníkové práce) nebo si vyberte něco z toho, co přednášel doc. Novotný). Práci odevzdáváte pouze elektronicky (nejlépe jako pdf soubor), hodnocena je správnost i původnost. Případné další konzultace po předchozí domluvě. Doporučuji vypracovat v Libre Office Draw, ale není to nutnou podmínkou.

Nutné podmínky k získání zápočtu jsou tři: více než 80% docházka a odevzdání dvou domácích úkolů, kterými budou končit 1. a 3. blok přednášek. Docházku a první z úkolů (el. popdpis) splnili všichni, zbývá tedy jen druhý zápočtový úkol. Připomínám, že jsme se na poslední hodině domluvili, že předmět uzavřeme během měsíce června.

Josef Blažej - kontakt - blazej   fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1