Přenosy dat a rozhraní

Program pro zimní semestr 2020/2021
datum předpokládaná náplň materiály klíčové pojmy k testu
23. 9. úvod (MS Teams)    
komunikace v počítačových sítích zdroj spojovaný × nespojovaný způsob komunikace, spolehlivý × nespolehlivý přenos dat, přepojování okruhů × přepojování paketů
dělení poč. sítí zdroj LAN × WAN, model klient server × peer-to-peer, hierarchie, peering
architektura ISO/OSI a TCP/IP zdroj vrstevnaté modely, RM ISO/OSI a jeho vrstvy; TCP/IP a jeho vrstvy, standardizace
datové komunikace zdroj, zdroj baseband × broadband, modulační a přenosová rychlost, Shanonův teorém, xDSL, Nyquistův teorém, přenosová média (jejich parametry), bezdrátové přenosy, vysílání v rozprostřeném spektru
4. 11. první dílčí test
techniky datových přenosů zdroj arytmický přenos, kontrolní součet, CRC, řízení toku
přístupové metody zdroj kolize, persistence, problém skryté stanice
síťová vrstva zdroj směrovač, směrovací tabulka, vector-distance routing
transportní vrstva zdroj porty, dobře známé porty, navazování a rušení spojení
aplikační vrstva a výpočetní model zdroj, zdroj http „dialog“, klient, tenký klient, sw a hw jako služba
9. 12. druhý dílčí test

Výuka bude probíhat v tomto semestru pouze konzultačně. V průběhu semestru jsou dva písemné testy (8 otázek; odpovědi 2-3 věty; každá bodována 0,1,2 body). Forma testů může být ovlivěnana aktuálními hygienickými nařízeními. Podmínkou udělení zápočtu je získat alespoň 2/3 možných bodů z každého dílčího testu. Účast na přednáškách není povinná a není kritériem pro získání zápočtu.

Josef Blažej - kontakt - blazej   fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1