Program seminářů katedry fyzikální elektroniky FJFI ČVUT

Výsledky řešení výzkumného záměru Laserové systémy pdf_icn.gif (16. června 2003)
v letním semestru školního roku 2002 - 2003 pdf_icn.gif
výsledky řešení výzkumného záměru Laserové systémy (10. června 2002)
v letním semestru školního roku 2001 - 2002
v zimním semestru školního roku 2001 - 2002
v letním semestru školního roku 2000 - 2001
v zimním semestru školního roku 2000 - 2001
v letním semestru školního roku 1999 - 2000
v zimním semestru školního roku 1999 - 2000
v letním semestru školního roku 1998 - 1999
v zimním semestru školního roku 1998 - 1999

Celodenní seminář s mezinárodní účastí
Pulse Plasma Systems - Modeling and Measurements (29. října 2001)

Celodenní seminář s mezinárodní účastí
Rentgenová spektroskopie plazmatu s časovým rozlišením (30. října 2000)

Seminář: Austrian - Czech Contribution to the Research of X-Ray Laser Pumped by Electrical Discharge (25. října 1999)