Program seminářů katedry fyzikální elektroniky FJFI ČVUT v letním semestru 2000 - 2001

1. 19. 3. 2001 P. Chmela (VUT Brno)
    Samoorganizované nelineární kvadratické jevy v optických vláknech
2. 26. 3. 2001 M. Květoňová, P. Hříbek
    Diodou čerpaný YAG laser s generací na 2. harmonické
3. 9. 4. 2001 P. Špulák, V. Fidler
    Vibrační spektroskopie jako prostředek ke studiu molekul
4. 23. 4. 2001 J. Limpouch, T. Dytrych
    Fluidní a částicová simulace plazmatu
5. 21. 5. 2001 J. Chmelík, J. Komrska (VUT Brno)
    Holografická konfokální mikroskopie
     
6. 4. 6. 2001 Nové výsledky Výzkumného záměru ČVUT
    LASEROVÉ SYSTÉMY A JEJICH APLIKACE
A. V. Kubeček, H. Jelínková, J. Dostál, A. Dombrovský, P. Černý, J. Šulc
    Použití krystalu Cr:YAG a V:YAG jako aktivní a pasivní elementy laserů
B. A. Jančárek, L. Pína, M. Kálal, M. Vrbová, L. Nádvorníková
    Kapilární výboj pro buzení rentgenového laserů
  C. Z. Bryknar, Z. Potůček, P. Ptáček
    Luminiscenční spektroskopie incipientního feroelektrika SrTiO3:Mn4+
  D. J. Schrofel, Z. Brychta, M. Slunéčko, Z. Burian (ČVUT - F. elektrotechnická)
    Nové poznatky v oblasti přípravy optických vlnovodů pro integrovanou optiku
  E. J. Král, J. Voltr, O. Petr, Z. Škutina
    Příprava optických vlnovodných vrstev iontovou implantací
  F. P. Fiala, I. Richter, R. Baše, J. Kratochvil, M. Škereň
    Studium metod a procesů koherentního zpracování optické informace
  G. B. Sopko (ČVUT- F. strojní), I. Procházka, K. Hamal, J. Blažej
    Pokroky v technice detekce infračerveného a ultrafialového záření
  H. M. Čech, A. Novotný, P. Hiršl
    Řídící systém laserového družicového radaru
  I. R. Blažek, J. Pospíšil (ČVUT - F. stavební)
    Sledování velikosti a časových změn vlivu terestrické refrakce při geodetických měřeních (PDF, 943 kB)
     
7. 18. 6. 2001 Rozprava na aktuální odborné téma
    (moderuje M. Kálal)

Semináře se konají v pondělí ve 13:00 hodin v místnosti KO 112
na katedře fyzikální elektroniky FJFI, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8.

Všechny zájemce k účasti srdečně zve

Prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.         
vedoucí katedry  
6. 3. 2001