Program seminářů katedry fyzikální elektroniky FJFI ČVUT v zimním semestru 1999 - 2000

1) 16. 9. 1999 Prof. Zoshihiro TAKAGI
    Himeji Institute of Technology, Japan
    Femtosecond excitation relaxation processes viewed by some nonlinear spectroscopic techniques
2) 11. 10. 1999 Ing. Antonín Novotný, DrSc.
    Laserový systém družicový radar na FJFI
3) 25. 10. 1999 Prof. Nadya Bobrova
    Institute of Theoretical and Experimental Physics, Russia
    Magnetohydrodynamic simulations of capillary plasma
    (v rámci jednodenního semináře o česko-rakouské spolupráci při výzkumu RTG laseru buzeného elektrickým výbojem)
4) 22. 11. 1999 Doc. Ing. Ladislav Pína, DrSc.
    Totální externí reflexe RTG záření a její aplikace (astrofyzika, synchrotronové a laboratorní zdroje RTG záření)
2) 6. 12. 1999 Doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Ing. Josef Voltr
    Prvkové analýzy látek energetickými ionty

Semináře se konají vždy v pondělí ve 13:00 hodin v místnosti KO 101
na katedře fyzikální elektroniky FJFI, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8.

Všechny zájemce k účasti srdečně zve

                                           Prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.
29. 9. 1999   vedoucí katedry