Program seminářů katedry fyzikální elektroniky FJFI ČVUT v letním semestru 1999 - 2000

1) 6. 3. 2000 Ing. Tomáš Mocek
    Interakce intenzivních femtosekundových laserových impulsu s plynovými klastry
    (Po semináři beseda o pobytu v Advanced Institue of Science and technology - KAIST, Korea)
2) 20. 3. 2000 Ing. Josef Voltr
    Submilimetrová iontová sonda
3) 17. 4. 2000 Ing. Vladimír Weinzettl
    XUV Spektroskopie čar C V a O VII s prostorovým a časovým rozlišením
4) 15. 5. 2000 Doc. Dr. RNDr. Zdeněk Bouchal, RNDr. Jaroslav Wágner
    Katedra optiky, UP Olomouc
    Samorekonstrukce vlnové funkce: teorie a experiment
5) 12. 6. 2000 Ing. Jaroslav Kočí, CSc.
    Globalizace jako nová kvalita výzkumu

Semináře se konají vždy v pondělí ve 13:00 hodin v místnosti KO 101
na katedře fyzikální elektroniky FJFI, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8.

Všechny zájemce k účasti srdečně zve

                                           Prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.
28. 2. 2000   vedoucí katedry