Výsledky řešení výzkumného záměru LASEROVÉ SYSTÉMY

         POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
  který se bude konat v pondělí 10. června 2002 ve 13 hodin
  v místnosti KO 112
  na katedře fyzikální elektroniky, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
  PROGRAM SEMINÁŘE
  Výsledky řešení výzkumného záměru LASEROVÉ SYSTÉMY
  (Každý příspěvek 10 min plus 5 min diskuse)

13:00 Zahájení
13:10 - Etapa A
  J. Šulc, H. Jelínkova, V. Kubeček:
  Teplotní vlastnosti kompozitového Nd:YAG laseru s diodovým čerpáním
13:25 - Etapa B
  L. Nádvorníkova, A. Jančárek, L. Pína, A. Fojtík, M. Vrbová:
  Kapilární výboj - měření emisních rentgenových spekter s časovým rozlišením
13:40 - Etapa D
  J. Schrofel, J. Špirková, V. Drahoš:
  Planární vlnovody na bázi výměny iontu Li$^+$ - Na$^+$ ve skle: meze využití technologie
13:55 - Etapa E1
  M. Klíma, P. Páta, J. Rott:
  Optické implementace vybraných matematických operací
14:10 - Etapa E2
  M. Kvetoň, P. Fiala, I. Richter:
  Interakce chování dynamického záznamového fotopolymerního materiálu se světelným polem
14:25 - Etapa F
  K. Hamal, I. Procházka, J. Blažej, F. Bína:
  Detektor fotonů na GaP v pásmu 1.5 angstromu
14:40 - Etapa G
  M. Čech, P. Hiršl, D. Prentis:
  Real-time operační systém ReX pro použití v řídících systémech
14:55 - Etapa H
  P. Hánek, I. Janžurová:
  Vliv skokových změn teplot na polohu záměrné přímky digitálních nivelačních přístrojů
15:10 - Etapa C1
  M. Michl, V. Fidler:
  Fotofyzika vybraných nových molekulárních látek
15:25 - Etapa C2
  Z. Bryknar:
  Využití spektroskopických sond ke studiu elektronové struktury optických materiálů
15:40 - Závěr semináře


Srdečně zve
Prof. Ing. Václav Kubeček, DrSc.
KFE FJFI ČVUT