Program seminářů katedry fyzikální elektroniky FJFI ČVUT v zimním semestru 2000 - 2001

1) 16. 10. 2000 J. Blažej, P. Kapusta
    Spektroskopie s časovým rozlišením na nových vlnových délkách
2) 30. 10. 2000 Celodenní seminář s mezinárodní účastí (začátek v 9:30)
    Rentgenová spektroskopie plazmatu s časovým rozlišením
3) 27. 11. 2000 P. Černý, H. Jelínková, J. Šulc
    Využití Ramannova rozptylu pro generaci nových vlnových délek
4) 11. 12. 2000 P. Fiala, I. Richter, M. Škereň
    Difraktivní struktury: analýza, návrh, realizace, aplikace
5) 8. 1. 2001 A. Jančárek, P. Gavrilov
    Aplikace plynových laserů: barevné značkování, slévání titanu a keramiky, vrtání skla

Semináře se konají v pondělí ve 13:00 hodin (s vyjímkou sem. č. 2) v místnosti KO 112
na katedře fyzikální elektroniky FJFI, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8.

Všechny zájemce k účasti srdečně zve

                                                                   Prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.
6. 10. 2000   vedoucí katedry