Program seminářů katedry fyzikální elektroniky FJFI ČVUT v zimním semestru 2001 - 2002

1. 15. 10. 2001 J. Šonský (Delft University of Technology):
    Silicon Drift Detectors and Read-out Electronics Development
     
2. 29. 10. 2001 Celodenní seminář s mezinárodní účastí (začátek 9:30)
    Pulse Plasma Systems - Modeling and Measurements
  $\bullet$ H.-J. Kunze: X-ray lasers employing capillary discharges
  $\bullet$ C. Cachoncinlle, J. Pons, E. Robert, K. Lan, R. Viladrosa, J.-M. Pouvesle, C. Fleurier: Time resolved pinch imaging in capillary discharges
  $\bullet$ A. Jančárek, M. Vrbová, L. Pína, M. Kálal, A. Fojtík, R. Havlíková: Electrical and optical diagnostics of polyacetal capillary discharge
  $\bullet$ P. Vrba, K. Koláček, M. Vrbová, N. A. Bobrova, P. Sasorov: Z-pinch in Argon filled capillary - comparison of computer and experimental results
  $\bullet$ P. Kubeš: Energy transformation in magnetic pinches
  $\bullet$ M. Scholz: Recent experiments on 1 MJ Plasma-Focus PF-1000
  $\bullet$ V. Chevokin, V. Podviaznikov: Gated open MCP camera
  $\bullet$ J. Kuba, A. Klisnick, L. Drška: Experimental and simulation study of X-ray laser pumped by Ultrashort Laser Pulses
  $\bullet$ B. Rus, T. Mocek, M. Kozlová, A. Präg, G. Jamelot, D. Ros, A. Carillon, J. C. Lagron: Deeply saturated soft X-ray laser at 21.2 nm and its early applications at PALS
  $\bullet$ T. Mocek, S. Sebban, D. Ros, R. Haroutunian, B. Rus, Ph. Balcou, G. Grillon, A. Klisnick, A. Carillon, G. Jamelot, A. Rousse, J. P. Rousseau, L. Notebaert, M. Pittman, and D. Hulin: Demonstration of a Ni-like Kr OFI soft X-ray laser at 32.8 nm
  $\bullet$ J. Limpouch: Models of line emission from high-parameter plasmas
  $\bullet$ L. Kocbach, P. A. Loboda, V. V. Popova and J. Limpouch: Modeling of emission line shapes in high parameter Aluminum plasma
  $\bullet$ T. Pisarczyk: Polari - interferometric investigations of plasma in various experiments
  $\bullet$ M. Kálal: Complex interferometry of laser produced plasmas
     
3. 12. 11. 2001 M. Klíma (ČVUT FEL): Optické procesory vícerozměrných signálů
4. 3. 12. 2001 J. Pospíšil, R. Blažek (ČVUT-FSV): Problematika terestrické refrakce v geodézii

Semináře se konají v pondělí ve 13:00 hodin (s výjimkou sem. 2) v místnosti KO 112
na katedře fyzikální elektroniky FJFI, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8.

Všechny zájemce k účasti srdečně zve

Prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.         
vedoucí katedry  
11. 10. 2001