Program seminářů katedry fyzikální elektroniky FJFI ČVUT v letním semestru 2001 - 2002

1.     4. 3. 2002     V. Hlaváč (Fakulta elektrotechnická ČVUT)
    Několik výsledků v trojrozměrném počítačovém vidění
2. 18. 3. 2002     R. Liska, L. Drška
    Hydrodynamické modelování terčíku pro generaci plazmatu s vysokou hustotou
3. 25. 3. 2002     S. Vajda (Freie Universitaet, Berlin)
    Využití femtosekundových laserů pro řízení fotofyzikálních procesů v klastrech a malých molekulách
4. 15. 4. 2002     J. Černý, H. Jelínková, J. Šulc
    Pevnolátkové lasery s ramanovskou konverzí vlnové délky
5. 29. 4. 2002     J. Limpouch
    Modelovaní čárové rentgenové emise z laserového plazmatu
6. 13. 5. 2002     M. Šiňor
    Polohově citlivé detektory ionizujícího záření
7. 10. 6. 2002     Řešitelé Výzkumného záměru: LASEROVÉ SYSTÉMY A JEJICH APLIKACE
    Zprávy o nových výsledcích, získaných v rámci řešení výzkumného záměru v uplynulém roce (program bude upřesněn na počátku května)

Semináře se konají v pondělí ve 13:00 hodin v místnosti KO 112
na katedře fyzikální elektroniky FJFI, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8.

Všechny zájemce k účasti srdečně zve


Prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.         
vedoucí katedry  
2. 3. 2002