Program seminářů katedry fyzikální elektroniky FJFI ČVUT v zimním semestru 1998 - 1999

Semináře se konají vždy v pondělí ve 13.00 v místnosti KO 101 na Katedře fyzikální elektroniky, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8.

1) 12. 10. 1998 Prof. Fred BIJKERT
    FOM Instituut voor Plasmafyzica Rijnhuizen
    Novel method of X-ray fluorescence analysis
    Rentgenová fluorescenční spektrometrie
    (COPERNICUS)
2) 26. 10. 1998 Prof. Theo NEGER, Dr. Manfred POCKL, Dr. Michael HEBENSTREIT
    Technische Universität Graz
    X-ray laser pumped by electrical discharge
    Rentgenový laser buzený elektrickým výbojem
    (AKTION)
3) 9. 11. 1998 Dr. Ing. Milan ŠIŇOR
    ČVUT - fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
    Matematické modelování a počítačové simulace ultrazvukové diagnostiky
    (COPERNICUS)
4) 30. 11. 1998 Ing. Pavel ENGST, CSc.
    ČVUT - fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
    Lidar-DIAL, dálková analytika v atmosféře
5) 14. 12. 1998 Doc. Ing. Václav KUBEČEK, DrSc.
    ČVUT - fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
    Nd:YAG laserový systém pro generaci subpikosekundových impulsů v ultrafialové oblasti
6) 13. 1. 1999 Prof. Jean-Claude DIELS
  (vyjímečně University of New Mexico
  ve středu) Laser induced lightening
    Blesky indukované laserem

Srdečně zvou

         Ing. Ladislav Pína, DrSc.                          Prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.
         Oborová rada FE FJFI ČVUT   Vedoucí KFE FJFI ČVUT