Program seminářů katedry fyzikální elektroniky FJFI ČVUT v letním semestru 1998 - 1999

1) 22. 2. 1999 Doc. Ing. Ivan PROCHÁZKA, DrSc.
    ČVUT - fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
    Optické metody zkoumání atmosféry
2) 8. 3. 1999 Dr. Ing. Bedřich RUS
    Fyzikální ústav AV ČR
    Laserový systém PALS a jeho budoucí využití v oboru rentgenových laserů
3) 12. 4. 1999 Dr. Ondřej HADERKA
    Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého & AV ČR
    Kvantová kryptografie
    Ing. Josef BLAŽEJ
    ČVUT - fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
    Detektor pro kvantovou kryptografii na vlnové délce 1,55 $\mu$m
4) 10. 5. 1999 Doc. RNDr. Vlastimil FIDLER, CSc., Dr. Mgr. Peter KAPUSTA
    ČVUT - fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
    Molekulární fotofyzika a spektroskopie: trendy ve světě i doma
    Dr. Martin HOF
    Intrinsic protein fluorescence
5) 24. 5. 1999 Ing. Jiří LIMPOUCH, CSc.
    ČVUT - fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
    Modelování interakce ultrakrátkých laserových impulsů s pevnými terči

Semináře se konají vždy v pondělí ve 13.00 v místnosti KO 101 na Katedře fyzikální elektroniky FJFI, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8.
Všechny zájemce k účasti srdečně zve

                                 Prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.
  Vedoucí KFE FJFI ČVUT