Vědecký tým

Karel Hamal Profesor kvantové elektroniky na katedře fyzikální elektroniky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. V laserové fyzice činný od roku 1965, v laserovém měření vzdáleností družic od roku 1970. Jeho hlavním oborem jsou pikosekundové lasery pro použití ve fyzice plasmatu a při laserovém měření vzdáleností družic. V současnosti se zabývá také technologií lidaru a kalibračního standardu pro laserový družicový dálkoměr.
Ivan Procházka Profesor aplikované fyziky na katedře fyzikální elektroniky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. V oboru laserového měření vzdáleností družic je činný od roku 1974 a pevnolátkovými čítači fotonů se zabývá od roku 1984. Jeho odborný zájem je soustředěn na pikosekundové časoměrné techniky, laserový družicový dálkoměr a na technologie optických detektorů pracující s velmi nízkými intenzitami. V současné době se také věnuje aplikacím čítání fotonů v lidaru, vzdáleném sondování atmosféry a v kosmických aplikacích.
Josef Blažej Vědecký pracovník na katedře fyzikální elektroniky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. Jeho odborný zájem se soustřeďuje na pikosekundovou laserovou techniku, optické detektory a elektroniku. Jeho současný výzkum zahrnuje časově korelované čítání fotonů s použitím pevnolátkových čítačů, jejich vlastní vývoj a aplikace v laserových dálkoměrech, v pikosekundové časově rozlišené spektroskopii, v kvantové kryptografii a v časově rozlišené reflektometrii.

doktorandi

Marty Fedyszynů Software pikosekundové časomíry
Lukáš Král Vliv atmosféry na přesnost laserového dálkoměru
Martin Němec Optická lokalizace kosmického smetí
Vlastimil Král Detektory pro jadernou techniku
Josef Blažej - kontakt - blazej   troja.fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1