Projekty

Lavinové detektory jednotlivých fotonů

Výzkum a vývoj lavinových fotodetetorů schopných práce v režimu čítání jednotlivých fotonů (SPADů) vykazujících pikosekundové časové rozlišení.
SPAD detector
SLR at Wettzell

Laserové družicové dálkoměry

Technologie optického radaru pro zpřesňování oběžných drah umělých družic Země i Měsíce.

Pikosekundová časoměrná elektronika

Výzkum a vývoj časoměrné elektroniky s pikosekundovou přesností pro experimenty typu optického radaru.
P-PET module
near planet orbits

Kosmické aplikace

Aplikace detektorů jednotlivých fotonů a pikosekundové časomíry při planetárních i vemírných misích.

Kvantová informatika

Výzkum a vývoj lavinových detektorů pro exprimenty s fotonovou statistikou a určováním počtu detekovaných fotonů.
signal in noise
logo Czech-China

Mezinárodní spolupráce

Přehled mezinárodních spoluprací v rámci sítí družicových dálkoměrů i mimo ně s Čínou, Ruskem, Egyptem, EU, USA a jinými státy.

Finanční zdroje

Seznam projektů, na jejichž řešení jsem se podílel:

GA205/05/0110
2005 - 2007
Stanice laserového družicového radaru pro družice ESA a NASA
MSM6840770022
2005 - 2010
Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace
MSM6840770015
2005 - 2010
Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat
GA205/03/0314
2003 - 2005
Laserová měření družic s milimetrovou přesností pro studium Země
GA102/03/0316
2003 - 2005
Detektor jednotlivých fotonů na bázi GeSi
GA205/02/0838
2002 - 2004
Laserový družicový dálkoměr pro síť ILRS
GA102/02/0122
2002 - 2004
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro kosmickou techniku
ME 705
2003 - 2004
Laserové měření družic, česko-čínský kontaktní grant
GA102/02/D064
2002 - 2002
Reflektometrie s milimetrovým rozlišením založená na čítání fotonů
ME 414
2001 - 2002
Laserové měření vzdáleností družic, česko-čínský kontaktní grant
GA102/00/0820
2000 - 2002
Detektor jednotlivých fotonů pro blízkou infračervenou oblast
MSM210000022
1999 - 2004
Laserové systémy a jejich aplikace, část F - Detektory s vysokým časovým rozlišením
MSM210000015
1999 - 2004
Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice, část F
GA102/99/0541
1999 - 2001
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro kosmickou techniku a dálkový průzkum
GA102/97/0429
1997 - 1999
Optický detektor pro monitory v ekologii
ME Barrande 970138
1997 - 1997
Společné experimenty v kvantové kryptografii, grant na podporu česko-francouzské spolupráce
GA102/96/0378
1996 - 1998
Polovodičový detektor jednotlivých fotonů pro přesná měření vzdáleností družic a monitorování atmosféry
Josef Blažej - kontakt - blazej   troja.fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1