Literatura ke kurzu:

1) W.H. Press, B.P. Flannery, S.A. Teukolsky, V. H. Vetterling: Numerical Recipes in C++ (The art of scientific computation), Cambridge University Press, 3. vydání, Cambridge 2007. (stejná kniha pro FORTRAN, 2.vydání 1993 a jazyk C, 2.vydání 1993) (dostupné na www.numerical.recipes/oldverswitcher.html) (Pascal 1. vydání 1989)

2) Z. Vospěl: Numerická analýza a programování II, Fakulta stavební ČVUT, 1992 (scan skript)

3) A. Ralston: Základy numerické matematiky, Praha, Academia 1973.

4) B.P.Děmidovič, I.A. Maron: Základy numerické matematiky, Praha, SNTL 1966

5) M. Nekvinda, J. Šrubař, J. Vild: Úvod do numerické matematiky, Praha,SNTL 1976

6) P. Zörnig: Numerické metody, Fak. elektro ČVUT, 1989

7) http://www.physics.carleton.ca/courses/75.502/slides/intro/index.html (anglické průsvitky k přednáškám prof. D. Karlena z katedry fyziky Carleton University, Ottawa, Kanada podle knihy Numerical Recipes) - odkaz na pdf file

Rozšiřující literatura:

1) E. Hairer, S.P. Norsett, G. Wanner, Solving Ordinary Differential Equations I (non-stiff problems), Springer, Berlin 1991
2) E. Hairer, G. Wanner, Solving Ordinary Differential Equations II (stiff and differential-algebraic problems), Springer, Berlin, second edition 1993
 
 

Odkazy na dostupný software a numerické knihovny
Komerční numerické knihovny
Integrované programové balíky
Počítačová hydrodynamika
Výuka numerických metod
Poděkování Milanu Šiňorovi a Richardu Liskovi za mnohé odkazy