Prezentace ročníkových prací a výzkumných úkolů v letním semestru šk. r. 2020 - 2021

Pro studenty studijních oborů Laserová a přístrojová technika, Informatická fyzika, Laserová technika a elektronika a Optická fyzika a nanostruktury.

Letošní výsledky své ročníkové práce nebo výzkumného úkolu mohou studenti prezentovat na katedrálnín semináři, který se bude konat v pondělí 13. září 2021 v budově FJFI, Trojanova 13, Praha 2 v místnosti č. 121 od 9:00 hodin.

Student se se svou prezentaci přihlásí, včetně uvedení názvu práce, studijního oboru, jména školitele (u externích školitelů prosím také jejich email) M. Šiňorovi nejpozději do 10. 9. 2021, 16:00 hod.

Studenti pozvou na prezentaci i své školitele.

Zatím se předpokládá: Pokud se cesta do Prahy někomu nehodí, bude moci prezentovat distančně (zřejmě přes Teams).
Toto prosím při přihlášení uvést. Děkuji.

Prezentace je nutnou podmínkou k získání zápočtu.
Pouze student se zápočtem může dostat zadání bakalářské či diplomové práce.

Vlastní práci v písemné podobě (která obsahuje i originál zadání) odevzdá student na sekretariát KFE nejpozději do 16. 9. 2021.

Zápočet zapisuje do ``indexu'' a KOSu po odevzdání práce Bc. Radka Havlíková, která by měla od školitele včas dostat ohodnocení práce známkou.

Harmonogram prezentací ročníkových prací a výzkumných úkolů dne 13. září 2021