Informatická fyzika


Obor Inženýrská informatika
Zaměření Informatická fyzika


Chcete umět řešit nové provlemy fyziky a moderních technologií s použitím výkonné výpočetní techniky? Chcete dobře rozumět fyzice a přitom být i profesionálem ve výpočetní technice? Chcete získat kvalifikaci žádanou jak ve špičkových světových výzkumných centrech, tak i řadou významnách firem a jiných institucí? Pak uvažujte o přihlášce ke studiu na zaměření Informatická fyzika oboru Inženýrská informatika.

Po pěti letech získáte inženýrský titul a kvalifikaci odborníka s rovnocenným vzděláním v oblasti fyzikálních základů špičkových technologií i v oblasti informatiky, s akcentem na schopnost aplikovat efektivně její současné produkty ve výzkumu a vývoji, jakož i při zavádění nových technologií.

Budete dokonale ovládat prostředky výpočetní techniky a osvojíte si praktické zkušenosti s programovým vybavením pro moderní aplikace informatiky. Budete dobře znát techniku počítačových sítí a suverénně se orientovat v celosvětové síti Internet. Získáte praktické zkušenosti s využitím profesionálních pracovních stanic s operačním systémem UNIX a budete připraveni využívat nejmodernější superpočítačovou techniku.

Dosažení těchto cílů je zajišťováno jednak absolvováním povinného souboru oborových předmětů, jednak širokou nabídkou volitelných přednášek a praktik z oblasti matematiky, informatiky, fyziky a elektroniky. Budou Vás učit učitelé, kteří jsou vysoce uznávanými odborníky v oblastech, jež přednášejí, a aktivně se na rozvoji svých oborů podílejí. Základní koncepcí výuky ve vyšších ročnících studia je individuální vedení a výchova při vědeckovýzkumné práci, principy prověřené mnohaletou pozitivní zkušeností FJFI. Řešené konkrétní úlohy jsou obecně součástí výzkumných projektů, podporovaných granty národních a mezinárodních institucí.

Koncepce výzkumných prací kolektivu, na jehož práci se budete účastnit, vychází z toho, že současný výzkum i realizace a zavádění nových technologií, založených na jeho výsledcích, vyžadují uplatňování řady nových nástrojů vědecké a inženýrské činnosti. Vedle již tradičních metodik (simulace, vizualizace, počítačová komunikace) se stále důrazněji prosazují i perspektivní, v současné době intensivně rozpracovávané techniky (algebraické výpočty na počítači, automatická generace programů, inteligentní databáze, virtuální realita aj.).

Absolvent zaměření informatická fyzika má předpoklady pro vlastní vědeckovýzkumnou činnost v oblasti nových technologií s použitím moderních prostředků nebo se může uplatnit jako expert v oboru informačních metodik v kolektivu pracovníků s tradiční přípravou. Jeho kvalifikace zaručuje dobré předpoklady pro postgraduální studium i pracovní uplatnění na zahraničních pracovištích. Například Evropský ústav pro jaderný výzkum CERN v Ženevě každoročně hledá řadu takto zaměřených specialistů.

Protože špičkové technologie vždy obsahují výrazné prvky moderní informatiky, inženýr tohoto zaměření může nalézt úspěšné uplatnění i při transferu a komerčním využití těchto technologií. Rozhodnete-li se však (třeba z osobních důvodů) pro zcela prakticky orientovanou práci (finančně někdy velmi lukratiní), neztratíte se ani při vývoji komerčního softwaru a při zavádění a rozvoji informačních technologií v podnicích, bankách i v institucích státní správy.


Další informace na Informatická fyzika 2007


Kontaktní osoby
prof. Ing. Ladislav Drška, CSc., tel.: (02) 2191 2276
prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc., tel.: (02) 2191 2275