Prezentace ročníkových prací a výzkumných úkolů v letním semestru šk. r. 2018 - 2019

Pro studenty studijních oborů Laserová a přístrojová technika, Informatická fyzika, Laserová technika a elektronika a Optická fyzika a nanostruktury.

Letošní výsledky své ročníkové práce nebo výzkumného úkolu mohou studenti prezentovat na katedrálnín semináři, který se bude konat v úterý 17. 9. 2019.

Student se na svou prezentaci přihlásí (včetně názvu práce, školitele a studijního oboru) M. Šiňorovi nejpozději do 12. 9. 2019.

Prezentace je nutnou podmínkou k získání zápočtu.
Pouze student se zápočtem může dostat zadání bakalářské či diplomové práce.

Vlastní práci v písemné podobě (která obsahuje i originál zadání) odevzdá student na sekretariát KFE nejpozději do 18. 9. 2019.

Zápočet zapisuje do ``indexu'' a KOSu po odevzdání práce Bc. Radka Havlíková, která by měla od školitele včas dostat ohodnocení práce známkou.

Harmonogram prezentací ročníkových prací a výzkumných úkolů dne 17. září 2019