Prezentace ročníkových prací a výzkumných úkolů v letním semestru šk. r. 2017 - 2018

Pro studenty studijních oborů Laserová a přístrojová technika, Informatická fyzika, Laserová technika a elektronika a Optická fyzika a nanostruktury.

Letošní výsledky své ročníkové práce nebo výzkumného úkolu budou studenti prezentovat na jednom z katedrálních seminářů, které se budou konat v pondělí 25. 6. 201824. 9. 2018.

Student se na svou prezentaci přihlásí (včetně názvu práce, školitele a studijního oboru) M. Šiňorovi. nejpozději do 20. 9. 2018.

Tato prezentace je nutnou podmínkou k získání zápočtu.
Pouze student se zápočtem může dostat zadání bakalářské či diplomové práce.

Vlastní práci v písemné podobě (která obsahuje i originál zadání) odevzdá student na sekretariát KFE nejpozději do 26. 9. 2018.

Zápočet zapisuje do ``indexu'' a KOSu po odevzdání práce Bc. Radka Havlíková, která by měla od školitele včas dostat ohodnocení práce známkou.

Harmonogram prezentací ročníkových prací a výzkumných úkolů dne 24. září 2018

Harmonogram prezentací ročníkových prací a výzkumných úkolů dne 25. června 2018