Prezentace ročníkových prací a výzkumných úkolů v letním semestru šk. r. 2016 - 2017

Pro studenty studijních oborů Laserová a přístrojová technika, Informatická fyzika, Laserová technika a elektronika a Optická fyzika a nanostruktury.

Letošní výsledky své ročníkové práce nebo výzkumného úkolu budou studenti prezentovat na katedrálním semináři, který se bude konat v pondělí 25. 9. 2017.

Student se na svou prezentaci přihlásí (včetně názvu práce, školitele a studijního oboru) M. Šiňorovi. nejpozději do 21. 9. 2017.

Tato prezentace je nutnou podmínkou k získání zápočtu.
Pouze student se zápočtem může dostat zadání bakalářské či diplomové práce.

Vlastní práci v písemné podobě (která obsahuje i originál zadání) odevzdá student na sekretariát KFE nejpozději do 27. 9. 2017.

Zápočet zapisuje do ``indexu'' a KOSu po odevzdání práce Bc. Radka Havlíková, která by měla od školitele včas dostat ohodnocení práce známkou.

Harmonogram prezentací ročníkových prací a výzkumných úkolů dne 25. září 2017