Fyzikální elektronika


Obor Fyzikální inženýrství
Zaměření Fyzikální elektronika


Pozvání do dílny 21. století

pro Vás, kdo chcete být při tom, když se lidský um a lidské poznání spojují na cestě rozvoje nové techniky jak pro růst lidských možností, tak pro ochranu života a pro jeho kvalitu.

Tam, kde nástrojem je paprsek světla a nejmenší částečky látky se svou elektronovou strukturou, elektrická a magnetická pole, tam je oblast fyzikálního inženýrství se zaměřením Fyzikální elektronika.

Na důkladné základy matematiky a fyziky z prvních dvou až tří ročníků základního studia navazuje v tomto zaměření studium fyzikálních základů elektrodynamiky, moderní elektroniky, fyziky plazmatu a kvantové elektroniky. Dále pak studenti získávají, částečně podle svého výběru, hlubší znalosti a experimentální zkušenosti v oblasti fyziky a techniky laserů, techniky a aplikaci iontových svazků, v moderní optice, optoelektronice, mikroelektronice a moderních technologiích, seznamují se s užitím počítačů, zejména v souvislosti s modelováním fyzikálních procesů. Od třetího ročníku studenti řeší konkrétní úkoly v přímém kontaktu s vědeckými týmy v užší či volnější souvislosti s projekty, řešenými na katedře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT. To vše jim dává velmi dobré základy pro jejich pozdější uplatnění, zejména v oblasti tzv. pokročilých technologií ("high tech") a moderních fyzikálních metod, přičemž dobrá matematická a fyzikální průprava a znalost práce na počítači jim otevírá široké možnosti uplatnění i v oblastech vzdálených od původního zaměření.

Absolventi tohoto zaměření nacházejí uplatnění jako teoretičtí i experimentální pracovníci ve výzkumu i vývoji, v institucích pro kontrolu a měření, v průmyslu, ve státní správě i ve sféře soukromého podnikání.

V oblastech, v nichž probíhá specializovaná výuka, je na katedře fyzikální elektroniky řešena řada výzkumných úkolů jak v oboru fyzikální elektroniky, tak v mezioborových oblastech s aplikacemi v medicíně, sledování životního prostředí, vědách o Zemi, archeologii aj. Katedra má četné vědecké kontakty doma i v zahraničí, kde řada mladých pracovníkú či doktorandů absolvuje studijní stáže.


Kontaktní osoba
Ing. Milan Kálal, CSc., tel.: (02) 2191 2274