About Department of Physical Electronics

Vedoucí katedry: doc. Ing. Miroslav Čech, CSc.
Zástupce vedoucího katedry: doc. Dr. Ing. Ivan Richter
  doc. Dr. Ing. Milan Šiňor
Tajemnice katedry: Bc. Radka Havlíková
Sekretářka katedry: Lucie Žárová
Hospodářská pracovnice: Dita Pokorná
Adresa:
Trojanova 13, 120 00 Praha 2
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
Telefon: +420-22191 2273, +420-22435 8534
Fax: +420-28468 4818, +420-22435 8625