Úvod

Tento předmět je věnován úvodnímu seznámení s programy, kterým se říká Počítačové algebraické systémy (PAS, Computer algebra system) a některým jejich aplikacím.

Jsou i volně dostupné PAS, ale ČVUT má celoškolskou licenci i na dva široce používané programy komerční (Maple a Mathematica, viz Počítačové algebraické systémy na ČVUT.

Je možné je získat na https://download.cvut.cz/.
K dispozici je licence síťová, tj. připojení přes licenční servery (Pokud by to nechodilo mimo *.cvut.cz, tak se zkuste připojit přes VPN) a "standalone" licence, pro kterou není nutné síťové připojení.

Pokud se Vám např. nechce programy instalovat, tak je možné je provozovat na terminálovém serveru PClabs.fjfi.cvut.cz, viz http://it.fjfi.cvut.cz/pcrooms.html, kde je Návod na připojení.

V rámci předmětu 12PAS/12PIN2 je relativně málo času, takže se zřejmě soustředíme hlavně na Maple.

Některé publikace v češtině jsou sice trošku starší, takže je v nich také popisováno starší grafické uživatelské rozhraní k Maplu, ale to snad nebude moc vadit:
- J. Hřebíček, J. Kohout: Úvod do systému Maple (2004)
- J. Urbánek: Matematika s programem Maple (2012)
- J. Urbánek et al: Matematická analýza - cvičení s použitím Maple (2011)
- V. Žák: Publikace o systému Maple

Pochopitelně je dost dlouhá řada jiných publikací a aplikací v Maplu např. na Maple Application Center kde najdeme např.:
- Maple for Physics Students.

Kdo preferuje video, tak se může podívat např. na:
- Maple Fundamentals Guide,
- Maple Training Videos, Tutorials and Webinars - Maplesoft,
- Maplesoft - YouTube.

Abyste si sami také něco zkusili, tak jsou k dispozici lekce jako soubory pro Maple i převedené do html:
Lekce 1, Lekce 2, Lekce 3, Lekce 4, Lekce 5, Lekce 6, Lekce 7.

Níže na této straně se jednou za čas (každý týden?) bude nacházet zadání pro několik úloh, které byste si mohli zkusit vyřešit a svoje řešení mi poslat (i když to nebudete mít vše úspěšně vyřešené).
Zadání se může odkazovat na prostudování výše uvedených "Lekcí".

Ke konci semestru si napíšete test (podle situace distančně nebo kontaktně).
Pokud se někomu nebude termín testu hodit, tak si jej napíše někdy jindy (téměř kdykoliv až do konce školního roku).
Zde je příklad takového testu.

Druhý test k zápočtu (15. 12. 2022, 14:00): Zadání testu.

První test k zápočtu (7. 12. 2022, 14:00): Zadání testu.

A vypracujete zápočtovou úlohu na "volné téma", viz Náměty na úlohy.
Úlohu stačí odevzdat kdykoliv až do konce školního roku.

Milan Šiňor
2022-12-15
Valid CSS! Valid HTML 4.0!