Úvod do moderní fyziky - přednášky a cvičení

budova FJFI Trojanova, učebny KFE-121 (přednášky) a PC-UNIX (cvičení)

v letním semestru akademického roku 2021/2022 přednášky vždy ve čtvrtek 15:30-17:10 (pravidelně) a cvičení 17:30-19:10 (každý druhý týden)

kontakt na vyučujícího - jan.psikal[at]fjfi.cvut.cz

zápočty za letní semestr bude možné vyřizovat do 9.9.2022, ne později!

děkuji Václavu Hanusovi a Vojtěchu Hornému za poskytnutí materiálů ke cvičení


přednášky

literatura: D. Halliday - R. Resnick - J. Walker: Fyzika 1+2. VUTIUM 2014. Kap. 38-45

prezentace v pdf z přednášek nejsou aktuálně dostupné, příslušné odkazy jsou nefunkční, tyto prezentace mohu zaslat na vyžádání nebo jsou dostupné v MS Teams


cvičení

odladěno pro Maple 13