Věda, výzkum a vývoj
  Aktivity v oblastech elektroniky
oball.gif (314 bytes) Návrh mikrovlnných zesilovačů
oball.gif (314 bytes) Výpočet  mikropáskových vedení a módových diagramů dielektrických rezonátorů
oball.gif (314 bytes) Konstrukce mikrovlnných generátorů ve frekvenčním rozsahu 1 - 12 GHz
oball.gif (314 bytes) Generace velmi krátkých impulzů v nanosekundové oblasti
oball.gif (314 bytes) Systém časové reflektometrie, externí ovládání, inteligentní zpracování a vyhodnocení dat
oball.gif (314 bytes) Automatizované řízení experimentu pomocí krokových motorů ( hardware + software )
oball.gif (314 bytes) Řízení vnějších periférií USB portem
oball.gif (314 bytes) Inteligentní dotykový terminál
oball.gif (314 bytes) Ultrazvukový generátor studené vodní mlhy
    oball.gif (314 bytes) Vysokonapěťový zdroj s piezoelektickým transformátorem
    oball.gif (314 bytes) D/A silnoproudý převodník pro tokamak Golem pro generaci flat top proudu v plazmatu
    oball.gif (314 bytes) Kvazirezonanční vysokonapěťové zdroje řízené mikroprocesorovým systémem pro kalorimetr Atlas Cern
orang.gif (224 bytes)   Tvorba software
oball.gif (314 bytes) Kondiciogram - můžete vyzkoušet ( HP 9830A program Ing. Jana Pince, CSc., dlouholetého člena KFE :-)
oball.gif (314 bytes) Programové vybavení přenosného přístroje pro měření defektů ve vodovodním potrubí
oball.gif (314 bytes) Databázový produkt Analyser pro marketingový průzkum trhu
oball.gif (314 bytes) Webové aplikace pro dálkové řízení experimentu a sběru dat ( Delphi, Java, Asp )  
orang.gif (224 bytes)   Fyzika
oball.gif (314 bytes) Pokus o teorii sjednocení gravitačních a elektromagnetických sil