Potrebuji zalit Osobní Data
pavel.jpg (6250 bytes)  
Adresa: České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Katedra fyzikální elektroniky
Břehová 7
115 19 Praha 1
Česká republika
Pracoviště: Trojanova 13, 120 00 Praha 2
Katedra fyzikální elektroniky, 1. podlaží, místnost 129
Telefon: +420-22435 8631
Fax:  
E-mail: pavel@troja.fjfi.cvut.cz
Leze po me mys
  Jméno Ing. Jaroslav Pavel ( *23.8.1955 ) odborný asistent
  Vzdělání green.gif (995 bytes) 1970 - 74 studium na Gymnáziu v Nové Pace
green.gif (995 bytes) 1974 - 79 absolvování Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze
  Praxe v oboru green.gif (995 bytes) 1980 - 89 práce na problematice impulzní a mikrovlnné techniky na katedře fyzikální elektroniky
green.gif (995 bytes) 1989 - 94 konstrukce a programování automatizovaných systémů časové reflektometrie 
green.gif (995 bytes) 1994 - 2008 výuka elektroniky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské a Fakultě dopravní ČVUT
green.gif (995 bytes) 1999 - 2001 studium elektronických systémů řízení a vyhodnocování dat prostřednictvím internetu
green.gif (995 bytes) 2001 - 2002 konstrukce perifernich zařízení počítačů s využitím USB portů
green.gif (995 bytes) 2003 - 2004 výzkum aplikace ultrazvuku v kapalinách s použitím PZT piezokeramických materiálů
green.gif (995 bytes) 2004 - 2006 vývoj automatizovaných GSM systémů
green.gif (995 bytes) 2007 - 2008 výzkum  vysokonapěťových zdrojů s piezoelektrickými transformátory
  green.gif (995 bytes) 2009 - 2012 výzkum systémů s implementací krokových motorů
  green.gif (995 bytes) 2013 - 2015 konstrukce systému řízení proudu / flat top / v tokamaku Golem
  green.gif (995 bytes) 2016 - 2017 návrh kvazirezonančních vysokonapěťových zdrojů pro detektor Atlas v Cernu