Narušování symetrie v laserovém rezonátoru

Miniprojekt, během kterého uvidíte kvantování příčného rozložení intenzity světla ve svazku generovaném Nd:YAG laserem. Ale ne na vlastní oči, většina světla během našich pokusů bude totiž infračervená.

Cíle miniprojektu:

  • seznámit se fyzikálním principem laserů, jejich různými typy a základy bezpečnosti při práci s nimi
  • ukázat si některé druhy laserů
  • podrobněji se seznámit s činností diodově čerpaného Nd:YAG laseru a funkcí optické zpětné vazby v rezonátoru laseru
  • pomocí detektorů, osciloskopu a CCD kamery proměřit některé charakteristiky generovaného laserového záření, zejména za situace, když budete cíleně poškozovat optimální symetrické nastavení zrcadel rezonátoru
  • připravit se na prezentaci naměřených výsledků
Stavebnice díodou čerpaného Nd:YAG laseru

Obrázek 1: Systém, na kterém budete měřit. Stavebnice laseru se zdrojem budící laserové diody a osciloskop.

Povíme si stručně také něco o teorii laserových svazků, dozvíte se, jaké jsou to svazky gaussovské a inceovské-gaussovské a jedním s výsledků experimentů budou obrázky tohoto typu:

Inceovské-Gaussovské příčné módy laserového svazku

Obrázek 2: Počítačem generované ideální inceovské-gaussovské příčné profily laserových svazků.

Josef Blažej – kontakt – blazej   fjfi.cvut.cz – tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1