Program společné prezentace na konci zimního semestru 2016/2017

úterý 17. ledna 2017, Tn121
délka prezentace (PC projektor): 8 min. + 2 min. diskuse
čas student práce téma školitel
9.30 příprava techniky (účastní se jí všichni studenti), nahrání prezentací
9.40 Jaroslav Horníček výzk. úkol IF Zesilování laserového impulsu pomocí stimulovaného Ramanova rozptylu Klimo
9.50 Martin Mydlář bak. práce LPT Laser s aktivním prostředím Nd:SrF2 Jelínek
10.00 Mark Murtazin bak. práce LPT Simulátor energetické bilance jednofotonového lidaru Blažej
10.10 Martin Sedláček bak. práce IF Programové vybavení pro řízení experimentu v kosmickém výzkumu Procházka
10.20 Olga Gottvaldová roč. práce LPT Monitorování ohniska vysokovýkonových laserů pomocí diagnostik citlivých v rentgenové části spektra Krůs/Pína
10.30 Tamara Jamborová roč. práce LPT Detektor jednotlivých fotonů pro kosmické projekty Pavel
10.40 Helena Picmausová roč. práce LPT Er:YAG laser čerpaný zářením Er:sklo laseru Němec
10.50 Borek Najman bak. práce FYT Matematická analýza odvalu ozubených kol Blažej
11.00 závěr

Pro prezentující studenty je povinná účast po celou dobu společné prezentace. Ostatní studenti jsou zváni. Odprezentování výslednků své práce je nutnou, nikoli postačující podmínkou pro získání zápočtu z příslušného předmětu (12ROPR1, 12SBAP1, …).

Josef Blažej - kontakt - blazej   fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1