Program společné prezentace na konci letního semestru 2016/2017

čtvrtek 22. června 2017, Tn121
délka prezentace (PC projektor): 8 min. + 2 min. diskuse
čas student práce téma školitel
9.45 příprava techniky (účastní se jí všichni studenti), nahrání prezentací
10.00 Martin Jakub Duda výzk. úkol LTE Předionizace plynu v kapiláře Nevrkla
10.10 Michal Vozár výzk. úkol ON Spektroskopická sestava pro měření optických vlastností vysoce koncetrovaných roztoků F. Novotný
10.20 Petr Zakopal výzk. úkol LTE Testování a optimalizace úhlově rozlišeného spektrometru plazmových horkých elektronů Krůs/Pšikal
10.30 Martin Mydlář bak. práce LPT Laser s aktivním prostředím Nd:SrF2 Jelínek
10.40 Mark Murtazin bak. práce LPT Simulátor energetické bilance jednofotonového lidaru Blažej
10.50 Olga Gottvaldová roč. práce LPT Monitorování ohniska vysokovýkonových laserů pomocí diagnostik citlivých v rentgenové části spektra Krůs/Pína
11.00 Tamara Jamborová roč. práce LPT Detektor jednotlivých fotonů pro kosmické projekty Pavel
11.10 Clément Boudard stáž Programové vybavení pro komunikaci s časovou měřící ústřednou NPET Procházka
11.20 závěr

Pro prezentující studenty je povinná účast po celou dobu společné prezentace. Ostatní studenti jsou zváni. Odprezentování výslednků své práce je nutnou, nikoli postačující podmínkou pro získání zápočtu z příslušného předmětu (12ROPR2, 12SBA2, …).

Josef Blažej - kontakt - blazej   fjfi.cvut.cz - tel: +420 224 358 659
České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1