Milan Šiňor in~English~/~Anglicky    

sinor_sm.gif
     Dr. Ing. Milan Šiňor
  vědecký pracovník
   
  (in English / anglicky)


Adresa: České vysoké učení technické v Praze
  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  Katedra fyzikální elektroniky
  Břehová 7
  115 19 Praha 1
  Česká republika
Pracoviště: Trojanova 13, 120 00 Praha 2
  1. patro, místnost 123
Telefon: +420-224 358 613
Fax: +420-2-8468 4818
E-mail: sinor@antu.fjfi.cvut.cz
WWW: http://kfe.fjfi.cvut.cz/~sinor

Kurzy a přednášky
         Praktická informatika pro inženýry 2,3
  Fyzika 3,4
  Atomová fyzika
  Techniky počítačového přenosu znalostí

Výzkumné a profesionální zájmy
         Atomové a radiační procesy v plazmatu
  Počítačová fyzika, vědecko-technické výpočty
  Zpracování a vizualizace vědecko-technických dat
  WWW technologie
  Typografie, prezentace technických dokumentů na webu
  UNIX


| Hlavní stránka | Vedení | Lidé | Výzkum | Výuka | Různé | Aktuality |
| ASCII | ISO 8859-2 | CP1250 | MAC | Kamenických | CP852 |

Valid HTML 4.0! S komentáři, návrhy a problémy se obracejte, prosím, na webmaster@kfe.fjfi.cvut.cz
Poslední změna na této stránce: 2001-10-12