Jiří Limpouch in~English~/~Anglicky    

limpouch_sm.gif
     Prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc.
  Profesor
   
  (in English / anglicky)


Adresa: České vysoké učení technické v Praze
  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  Katedra fyzikální elektroniky
  Břehová 7
  115 19 Praha 1
  Česká republika
Pracoviště: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
  Budova kateder, 3. podlaží, místnost 308, 316
Telefon: +420-2-2191 2275, 2287
Fax: +420-2-8468 4818
E-mail: limpouch@kfe.fjfi.cvut.cz
WWW: http://kfe.fjfi.cvut.cz/~limpouch

Kurzy a přednášky
         Základy fyziky plazmatu
  Numerické metody (pro fyziky a inženýry)
  Zpracování signálů a dat

Výzkumné a profesionální zájmy
         Teoretická a počítačová fyzika plazmatu
  Interakce laserového záření s plazmatem
  Atomová fyzika plazmatu a emise rentgenového záření


| Hlavní stránka | Vedení | Lidé | Výzkum | Výuka | Různé | Aktuality |
| ASCII | ISO 8859-2 | CP1250 | MAC | Kamenických | CP852 |

Valid HTML 4.0! S komentáři, návrhy a problémy se obracejte, prosím, na webmaster@kfe.fjfi.cvut.cz
Poslední změna na této stránce: 2001-05-06