Milan Kálal in~English~/~Anglicky    

kalal_sm.jpg
     Doc. Ing. Milan Kálal, CSc.
  proděkan FJFI,
  vědecký pracovník
   
  (in English / anglicky)


Adresa: České vysoké učení technické v Praze
  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
  Katedra fyzikální elektroniky
  Břehová 7
  115 19 Praha 1
  Česká republika
Pracoviště: V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
  Budova kateder, 3. podlaží, místnost 307
Telefon: +420-2-2191 2274, 2724
Fax: +420-2-8468 4818
E-mail: kalal@troja.fjfi.cvut.cz
WWW: http://kfe.fjfi.cvut.cz/~kalal

Kurzy a přednášky
         Elektrodynamika 1
  Vybrané kapitoly z moderní optiky
  Rešeršní práce

Výzkumné a profesionální zájmy
         Interakce laserového záření s plasmatem a její diagnostika
  Vysokovýkonné lasery
  Termojaderná fúze s inerciálním udržením
  Kapilární rentgenové lasery
  Komplexní interferometrie


| Hlavní stránka | Vedení | Lidé | Výzkum | Výuka | Různé | Aktuality |
| ASCII | ISO 8859-2 | CP1250 | MAC | Kamenických | CP852 |

Valid HTML 4.0! S komentáři, návrhy a problémy se obracejte, prosím, na webmaster@kfe.fjfi.cvut.cz
Poslední změna na této stránce: 2001-04-25