Helena Jelínková   In English / Anglicky   

Biografie 
Zaměstnavatel:
     Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
Vzdělání:
  Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (1969)
  kandidát matematicko-fyzikálních věd (1975)
  doktor technických věd (1991)
  docent aplikované fyziky (1995)
  profesor aplikované fyziky (2000)
Odborná praxe:
  1969-1971 stáž FJFI
  1972-1975 interní vědecká aspirantura FJFI
  1975-dosud pedagogicko-vědecký pracovník FJFI
Vědecká praxe za posledních 10 let:
  1991-92 Spoluřešitelka grantu MZ ČR Z047 "Medicalas"
  1994-95 Zodpovědný řešitel grantu IG ČVUT 10048207 "Er:YAG laser pro oftalmochirurgii"
  1994-96 Spoluřešitel grantu IGA MZ 308/94/1189 "Laserová zubní vrtačka"
  1994-96 Spoluřešitel grantu IGA MZ 308/94/1189 "Laserová preparace tvrdých zubních tkání ve stomatologii"
  1995-97 Zodpovědný řešitel grantu GAČR 102/95/0043 "Multifrekvenční pikosekundový laser pro přesná měření vzdálenosti a monitorování atmosféry"
  1999-01 Zodpovědný řešitel grantu GAČR 102/99/1247 "Přeladitelný alexandritový laser pro aplikace v medicíně"
  1999-01 Zodpovědný řešitel grantu GAČR 102/99/1250 "Přenos výkonového laserového záření Nd a Er:YAG laserů speciálními vlnovody"
  2001 Zodpovědný řešitel grantu GAČR 102/01/0199 " Generace Ramanovských frekvencí v nelineárních krystalech"
   
  Autorka nebo spoluautorka řady publikací (100), příspčvků na mezinárodních i domácích konferencích (196), oponovaných výzkumných zpráv (23), patentů (4), interních fakultních reportů (93) a 52 realizovaných technických děl (laserových vysílačů a laserů pro aplikace), spoluautorka sítě laserových družicových radarů.
   
  Členka SPIE, American Society for Laser Medicine and Surgery, New York Academy of Sciences, JČMF.


Publikace 
2000, 1999, 1998, 1997

Vybrané publikace

Basic Research:

1.
T.Daříček, K.Hamal, H.Jelínková, V.Kubeček, A.Novotný: Exfokální čerpání v dvoueliptické dutině. Lasery ve vědě a technice, ČSVTS, Praha, 1971

2.
H.Jelínková, K.Hamal, A.Novotný, M.Vrbová: Passive Mode-locker and Q-switch for ruby. Optical and Quantum Electronics 7, 1975, p.420-421

3.
K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný, M.Vrbová: Picosecond relaxation time measurement from the Q-switched threshold. IEEE Journal of Quantum Electronics, August 1976

4.
K.Hamal, H.Jelínková: Pulse extraction mode technique. IEEE Journal of Quantum Electronics, vol.QE-16, No.10, October 1980, p.1019

5.
H.Jelínková: Pulsní lasery. Jemná mechanika a Optika, 11, 1980, str.314-316

6.
H.Jelínková, J.Kubelka: Rubínový laser s opakovací frekvencí 3 Hz. Acta Polytechnica-Práce ČVUT v Praze, 17(IV, 2), 1980

7.
H.Jelínková: Constant gain pulse forming laser. Acta Polytechnica, Praha 1982

8.
K.Hamal, H.Jelínková, V.Kubeček: Streak camera measurements of the pulses from the Nd:YAG laser passively mode-locked with the new dye ML51. C-RGS-Cerga, Contract ESA/INAG No.5757/83/F/CG, Cerga, Grasse, France, 1983, p.108-110.

9.
H.Jelínková: Q-spínaný laser při konstantním zisku. Jemná mechanika a optika, 1984/3, 59

10.
M.Jelínek, H.Jelínková, J.Kubelka: Q-switching and mode-locking Nd:YAP laser 1.34 mm with BDN II Czech. J. Phys. B38 (1988)

11.
Ji.Kvapil, Jo.Kvapil, B.Perner, M.Košelja, H.Jelínková: Yttrium aluminate crystals for slabs. Czech J.Phys.B 40, 1990, p.1283-1287

12.
H.Jelínková, K.Hamal, S.Procházka, Jo.Kvapil, Ji.Kvapil, V.Škoda, B.Perner: Erbium YAG/YAP laser. Czech J.Phys.A, 42, 1, 1992, p.57-65

13.
K.A.Stankov, K.Hamal, H.Jelínková, I.Procházka: Mode-locking of the 1.66 mm transition of an Er:YAlO[3] laser. Optics Communications 95, 1993, p.85-86

14.
H.Jelínková, P.Vaněk, P.Valach, K.Hamal, J.Kubelka, V.Škoda, M.Jelínek: Pumping of titanium sapphire laser Czech J.Phys.B, 1993, vol.43, 1993, No.2, p.131-138.

15.
K.Hamal, H.Jelínková, I.Procházka, G.C.Realli: Generation of single picosecond pulse using Raman backscattering. Czech J.Phys.B, vol.43, 1993, No.1, p.95-97.

16.
H.Jelínková, J.Marek, P.Valach, K.Hamal, G.C.Realli, G.Gabetta: Generation of powerful picosecond pulses using a modified self-filtering unstable resonator with Nd:YAG & Nd:YAP rods. Optics Communications, vol.75, No.5, 6, 15 March 1990, p.447-450

17.
V.Couderc, A.Berthelemy, V.Kubeček, H.Jelínková: Self-mode locked operation of a CW Nd:YAG laser using second harmonic nonlinear mirror. "Advanced materials for optics and optoelectronics", SPIE Vol.2777, p.216, ed.V.I.Pustovoy, 1996.

18.
H.Jelínková, I.Procházka, K.Hamal, J. Blažej, V.Kubeček; Stabilita generovaných pikosekundových impulsů Nd:YAG oscilátoru. Jemná mechanika a optika, r.42, 6, str.188-190, 1997

19.
H.Jelínková, M.Čech, K.Hamal, V.Kubeček, A.Novotný, I.Procházka: Multifrequency picosecond laser for high precision ranging and atmospheric sounding. In Advanced laser technologies, SPIE Vol.3404, p.276-281, 1998, ISSN 0277-786X, ISBN 0-8194-2855-8.

20.
H.Jelínková, M.Miyagi, Y.Wang, Y.Shi, P.Černý, J.Šulc: Delivery of high-powered picosecond pulses in near IR region by special silver hollow glass waveguides In Specialty Fiber Optics for Medical Applications, A.Katzir, J.A.Harrington Editors, SPIE Vol.3596, pp.32-42, 1999, ISSN 0277-786X, ISBN 0-8194-3066-8.

21.
H.Jelínková, J.Šulc, P.Černý, Y.W.Shi, Y.Matsuura, M.Miyagi: High-power Nd:YAG laser radiation delivered by polymer-coated silver hollow glass waveguide. Optics Letters, Vol.24, July 15, Issue 14, pp.957-959, 1999.

22.
H.Jelínková, J.Šulc, P.Černý, M.Čech, V.Kubeček, Yi-Wei Shi, Y.Matsuura, M.Miyagi: Přenos vysokovýkonových Nd:YAG impulsů speciálním vlnovodem. Jemná mechanika a optika 1/2000 p.20-22, leden 2000, ISSN 0447-6441, Index 46 723.

23.
J.Šulc, H.Jelínková, T.Dostálová, M.Miyagi: Tuned alexandrite laser for dentistry. In: Solid State Lasers IX, R.Scheps, Editor, Proceedings of SPIE, Vol. 3929, p.330-337, 2000, ISSN 0277-786X, ISBN 0-8194-3546-5.

24.
H.Jelínková, M.Miyagi, P.Černý, J.Šulc, Yi-Wei Shi, Y.Matsuura: Nd:YAG picosecond pulses delivery by cyclic olefin polymer coated silver hollow glass waveguide, , In: Biomedical Diagnostic, Guidance, and Surgical-Assist Systems II, Tuan Vo-Dinh, Warren S.Grundfest, David A.Benaron, Editors, Proceedings of SPIE Vol.3911, p.276-283, 2000, ISSN 1605-7422, ISBN 0-8194-3527-9.

25.
P.Černý, P.G.Zverev, H.Jelínková, T.T.Basiev, L.I.Ivleva, V.V.Osiko: Comparison of stimulated Raman scattering of picosecond pulses in tungstate crystals, In: Nonlinear Materials, Devices, and Applications, Jeffrey W.Pierce, Editor, Proceedings of SPIE Vol.3928, p.124-131, 2000, ISSN 0277-786X, ISBN 0-8194-3545-7.

26.
P.Černý, H.Jelínková: Comparison of stimulated Raman scatterring of picosecond pulses in gaseous and solid state media, In: Photonics, Devices, and Systems, M.Hrabovský, P.Tománek, M.Miler, Editors, SPIE Vol.4016, pp.453-458, January 2000, ISSN 0277-786X/00, ISBN 0-8194-3641-0..

27.
H.Jelínková, M.Němec, J.Šulc, P.Černý, M.Miyagi, T.Dostálová, J.Pašta: Delivery of Er:YAG laser radiation by special hollow glass waveguides and its application in medecine, In: Photonics, Devices, and Systems, M.Hrabovský, P.Tománek, M.Miler, Editors, SPIE Vol.4016, pp.275-281, January 2000, ISSN 0277-786X/00, ISBN 0-8194-3641-0.

28.
V.Kubeček, H.Jelínková, Y.Takagi, A.Agnesi, M.R.Kokta: Continuously pumped Cr:YAG laser, In: Photonics, Devices, and Systems, M.Hrabovský, P.Tománek, M.Miler, Editors, SPIE Vol.4016, pp.269-274, January 2000, ISSN 0277-786X/00, ISBN 0-8194-3641-0.

29.
P.Černý, P.G.Zverev, H.Jelínková, T.T.Basiev: Efficient Raman shifting of picosecond pulses using BaWO[4] crystal, Optics Communications 177, p.397-404, 15 April 2000

30.
H.Jelínková, J.Šulc, P.Černý, M.Čech, V.Kubeček, Yi-Wei Shi, Y.Matsuura, M.Miyagi: Přenos vysokovýkonových Nd:YAG impulsů speciálním vlnovodem. Jemná mechanika a optika 1/2000 p.20-22, leden 2000, ISSN 0447-6441, Index 46 723

31.
M.Němec, H.Jelínková, I.Procházka, M.Miyagi: Optika pro vedení záření Er:YAG laseru speciálními vlnovody, Jemná mechanika a optika, 5/2000, str.153-155. 2000, ISSN 0447-6441, Index 46 723.

32.
H.Jelínková, M.Němec, D.Dvořáček, T.Dostálová, J.Pašta, J.Kvasnička, M.Miyagi, Yi-Wei Shi, Y.Matsuura: Er.YAG laserové záření vedené speciálními vlnovody. Jemná mechanika a optika 6/2000, str.181183, 2000, ISSN 0447-6441, Index 46 723.

33.
H.Jelínková, P.Černý, J.Šulc, V.Kubeček, M.Miyagi, Yi-Wei Shi, Y.Matsuura: Polymer coated silver hollow-glass waveguide for delivery of first and second harmonic Nd:YAG laser picosecond pulses, In : Conference on Endoscopy, Laser Delivery and Sensors, SPIE BiOS Europe 2000.

Applications:

34.
H.Jelínková: Aplikace laserů, Astra 2000, Podzimní škola , Šlapanice´97, pp.118-128.

35.
H.Jelínková, Z.Kluiber, Technologické aplikace laserů, Nápaditá Fyzika, Edice FYFYZ, ARSCI, Praha 2000, str.33-36

Laser Ranging:

36.
T.Daříček, K.Hamal, H.Jelínková, V.Kubeček, A.Novotný, P.Navara: Laserový radar pro měření umělých družic Země. Acta Polytechnica, Práce ČVUT v Praze, IV, 1973

37.
K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný, M.R.Pearlman, M.Sheeded, V.I.Troyan: Upgrading the Interkosmos laser station at Helwan. Observations of Artificial Satellites of the Earth, Warsaw, V18, 1978

38.
H.Jelínková, K.Hamal: Second generation satellite laser subsystem. Observations of Artificial Satellites of the Earth, Warsaw, V18, 1978

39.
K.Hamal, H.Jelínková: Compact satellite ranging laser subsystem IEEE Journal of Quantum Electronics, vol.QE-14, No.10, p.701, October 1978

40.
K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka: Laserový radar. Elektronika v Interkosmu, Praha 1980

41.
J.Geignebet, K.Hamal, I.Procházka, H.Jelínková: Etude sur léxtension des utilisations de la station mobile de calibration laser (LASSO). Contract ESA/INAG No.5757/83/F/CG, Cerga, Grasse, France, 1983

42.
H.Jelínková: Mode-locked train laser transmitter. Observations of Artificial Earth Satellites, Publication of Astronomical Institute of Czechoslovak Academy of Sciences, No.53, 23, 1984, p.57-67.

43.
K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka: Interkosmos laser radar mode locked train. Observations of Artificial Earth Satellites, Publication of Astronomical Institute of Czechoslovak Academy of Sciences, No.53, 23, 1984, p.23-27.

44.
K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka: Upgraded Interkosmos laser radar in Helwan. CSTG Bulletin No.7, 1984

45.
K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka, M.Čech: Interkosmos laser radar, version mode locked train. Proceedings of the WLRI, J.Gaignebet Editor, Cerga & IFAG Special Study Group 2.51, vol.1, pp.69-71, 1986.

46.
J.Gaignebet, F.Baumount, J.L.Hatat, K.Hamal, H.Jelínková, I.Procházka: Two wavelengths ranging on ground target using second harmonic Nd:YAG and Raman 0, 68 um pulses. Proceedings of the WLRI, J.Gaignebet Editor, Cerga & IFAG Special Study Group 2.51, vol.1, pp.35-37, 1986.

47.
H.Jelínková, I.Procházka, K.Hamal: Nd:YAG laserový vysílač pikosekundových impulsů. Jemná mechanika a optika, 7, 1988, str.223

48.
H.Jelínková, K.Hamal, V.Kubeček, I.Procházka: New method of generation of ultrashort pulses for ranging. NASA Conference Publication 3214, Goddard Space Flight Center, 1993.

49.
K.Hamal, H.Jelínková, I.Procházka, M.Čech, A.Novotný, V.Kubeček: Lasery pro kosmický výzkum. Rozhledy mat.-fyz., ročník 72, 1995 str.234-235

Material Engineering

50.
H.Jelínková, J.Červená, V.Hnatowicz, J.Kvítek, J.Hoffmann, P.Onheiser, I.Záruba: Studium změn koncentračních prifilů boru v křemíku, vyvolaných laserovým žíháním. Československý časopis pro fyziku, sekce A, 30, 1980, str.597-599

51.
P.Onheiser, H.Jelínková: Laser annealed implanted transistors. Jemná mechanika a optika, 1980

52.
J.Hlávka, H.Jelínková, K.Hamal, V.Prochocký: Pulsed laser induced recombination centers in silicon. Journal Applied Physics 56 (4), 15 August 1984, 1245

53.
V.Hnatowicz, J.Kvítek, R.Džmuráň, F.Nový, J.Hoffmann, V.Odžajev, V.Rybka, P.Onheiser, H.Jelínková: Channeling measurement of residual damage in silicon. Czech Journal Phys.B35 (1985), p.465

54.
V.Rybka, V.Odžajev, J.Červená, V.Hnatowicz, J.Kvítek, H.Jelínková: Laser annealing of bismuth implanted (111) silicon. Phys.Stat.Sol.(a), 95, 511, 1986

55.
V.Hnatowicz, J.Kvítek, R.Džmuráň, P.Nový, J.Hoffmann, V.Rybka, V.Odžajev, H.Jelínková: Thermal and laser annealing of As-implanted silicon. Energy Pulse Modification of Semiconductors and related Materials, Ed.by K.Hennig, Part I, p.184, 1986

56.
V.Rybka, V.Odžajev, J.Červená, V.Hnatowicz, J.Kvítek, H.Jelínková: Laser annealing of GaAs dual implanted with Si and P ions. Czech.J.Phys.B 37, 1987

Medicine

57.
K.Hamal, H.Jelínková, V.Kubeček, I.Procházka: Lasery v medicíně. Rozhledy mat.-fyz., ročník 72, 1995 str.231-234

58.
H.Jelínková, K.Hamal, V.Kubeček, J.Pašta, T.Dostálová, J.Kubelka, S.Procházka: Applications of Nd and Er:YAG laser in ophthalmology and dentistry. In: High Power Lasers-Science and Engineering, ed.: R.Kossowsky, M.Jelinek, R.F.Walter, Kluwer Academic Publishers, London, p.575-582, 1996.

59.
H.Jelínková, K.Hamal, M.Čech, J.Pašta, T.Dostálová, D.Adámkova: Pulsed solid state lasers in medicine. "Laser Methods for Biomedical Applications", V.Pustovoy Editor, SPIE Vol.2965, p.140, 1996.

Ophthalmology

60.
N.Medina, K.Hamal, L.Drška, H.Jelínková: Lazernaja iskra dlja ispolzovanija v oftalmologii. Kvantovaja elektronika, 1987, 14, No.8, 1695

61.
J.Pašta, H.Jelínková, K.Hamal, L.Cigánek: Nd:YAG Laser for Ophthalmology. Lasers Light. Ophthalmol. 2, 4, 1989, p.A-29.

62.
J.Pašta, H.Jelínková: Československý Nd:YAG laser OFTALAS III FJFI. Čs.oftalmologie, 46, 1990, str.181-183

63.
J.Pašta, H.Jelínková, K.Novák: Nový Československý laser OFTALAS III FJI a hodnocení změn způsobených jeho plazmatickým výbuchem v králičím oku pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu. Čs.oftalmologie, 46, 1990, str.184-193

64.
H.Jelínková, J.Pašta, K.Hamal, V.Kubeček, I.Procházka, M.Čech: Nd and Er:YAG lasers in ophthalmology. Trends in Optics and Photonics -TOPS, Optical Society of America, ed. R.Cubeddu, December, 1996.

65.
H.Jelínková, J.Pašta, K.Hamal, M.Čech, I.Procházka: Ten years of Nd:YAG Q-switched/mode locked ophthalmic laser system clinical treatment. in Ophthalmic Technologies IX, P.O.Rol, K.M.Joos, F.Manns Editors, SPIE Vol.3591, pp.229-234, 1999, ISSN 0277-786X, ISBN 0-8194-3000063-3.

66.
H.Jelínková, J.Pašta, J.Šulc, M.Němec: Er:YAG laser radiation in experimental ophthalmologic applications. In: Ophthalmic Technologies X., Pascal O.Rol, Karen M.Joos, Fabrice Manns, Editors, Proceeding of SPIE Vol. 3908, p.253-258, USA, 2000.

Dentistry

67.
T.Dostálová, O.Krejsa, H.Jelínková, I.Procházka: Tepelné účinky záření Erbium:YAG laseru při preparaci tvrdých zubních tkání. Lékař a technika 3, 24, 1993, str.61-63.

68.
T.Dostálová, O.Krejsa, H.Jelínková, V.Kubeček: Irradiation of human dental tissues with different laser wavelength, efficiency of water absorption and energy/pulse parameters. In Laser in Orthopedic, Dental, and Veterinary Medicine II, Dov Gal, S.J.O'Brien, C.T.Vangesness, J. M.White, H.A.Wigdor, Editors, SPIE 1880, 1993, p.132-139.

69.
T.Dostálová, O.Krejsa, H.Jelínková, K.Hamal, I.Procházka, P.Bakule: Computer monitoring of the thermal effects induced by Erbium:YAG laser radiation during preparation of the hard tooth tissue. In: Dental Applications in Lasers, Grigori B.Altshuler, Raimund Hibst, Editors, SPIE 2080, 1993, p.51-54, ISSN 0-8194-1347.

70.
T.Dostálová, O.Krejsa, H.Jelínková, K.Hamal: The evaluation of Er:YAG laser radiation cavity preparation under transmitted and polarized light and by electron microanalyser. In: Dental Applications in Lasers, Grigori B.Altshuler, Raimund Hibst, Editors, SPIE 2080, 1993, p.44-50, ISSN 0-8194-1347.

71.
T.Dostálová, O.Krejsa, H.Jelínková, K.Hamal: Laser ve stomatologii-preparační dávka pro tvrdé zubní tkáně. Čs.stomatologie 1, 94, 1994, str.14-19

72.
T.Dostálová, O.Krejsa, H.Jelínková, K.Hamal, V.Kubeček: Působení laserového záření vlnových délek blízkého a středního infračerveného pásma na zubní tkáně. Praktické zubní lékařství, 2, roč.42, duben, 1994, str.46-53.

73.
T.Dostálová, O.Krejsa, H.Jelínková, K.Hamal: The evaluation of the cavity margins after Er:YAG laser ablation of the enamel and dentin. Medical Applications of Lasers II. Dental Applications in Lasers, S.G.Bown, J.Escourrou, F.Frank, H.J.Geschwind, G.Godlewski, F.Laffitte, H.H.Scherer Editors, SPIE 2327, 1994, p.87-92, ISBN-0-8194-1660-6.

74.
T.Dostálová, H.Jelínková, O.Krejsa, K.Hamal: Histological Investigation: Er:YAG laser ablation of the dog's teeth. Laser Surg.Med.7, V7, p.15, 1995.

75.
T.Dostálová, H.Jelínková, O.Krejsa, K.Hamal: Evaluation of the surface changes in enamel and dentin due to possibility of thermal overheating induced by Erbium:YAG laser radiation. Scanning Microscopy, Vol.10, No.1, 1996, p.285-291, (0892-953X/96).

76.
T.Dostálová, H.Jelínková, K.Hamal, O.Krejsa, J.Kubelka, S.Procházka: The evaluation of depth and profile cavity after laser ablation with different energy of Er:YAG laser radiation. In Medical Applications of Lasers III, S.G.Bown, H.J.Geschwind, R.Hibst, F.Laffitte, G.Maira, R.Pini, H.D.Reidenbach, H.H.Scherer, P.Soinelli, Editors, SPIE 2623, pp.88-93, 1996, ISBN 0-8194-1987-7.

77.
H.Jelínková, T.Dostálová, O.Krejsa, K.Hamal, J.Kubelka, S.Procházka: The influence of Er:YAG laser ablation on cavity surface and cavity shape. In Lasers in Dentistry II H.A.Wigdor, J.D.B.Featherstone, J.M.White, J.Neev, Editors, SPIE 2672, pp.193-199, 1996, ISBN 0-8194-2046-8.

78.
H.Jelínková, T.Dostálová, L.Doležalová, O.Krejsa, K.Hamal, J.Kubelka, S.Procházka: Comparison of preparation speed of Er:YAG laser and conventional drilling machine. In Lasers in Dentistry III, Ed.: H.A.Wigdor, J.D.B.Featherstone, P.Rechmann, SPIE Vol.2973, pp.2-10, 1997, ISSN 0277-786X/97, ISBN 0-8194-2384-X.

79.
T.Dostálová, H.Jelínková, H.Kučerová, O.Krejsa, K.Hamal, J.Kubelka, S.Procházka: Clinical evaluation Er-YAG laser caries treatment. In Lasers in Dentistry III, Ed.: H.A.Wigdor, J.D.B.Featherstone, P.Rechmann, SPIE Vol.2973, pp.85-91, 1997, ISSN 0277-786X, ISBN 0-8194-2384-X.

80.
T.Dostálová, H.Jelínková, O.Krejsa, K.Hamal, J.Kubelka, S.Procházka, L.Doležalová: Reakce dentinu a pulpy na Er:YAG laserovou preparaci - zhodnocení in vivo na lidských zubech. Čes.Stomatologie, 97, 1997, No.3, p.126-134, ISSN 1210-7891/0032-6720.

81.
T.Dostálová, L.Doležalová, O.Krejsa, H.Jelínková, K.Hamal, J.Kubelka, S. Procházka: Shear bond strength after Er:YAG laser radiation conditioning of enamel and dentin. In Medical Applications of Lasers in Dermatology, Ophthalmology, Dentistry and Endoscopy, G.B.Altshuler, R.Birngruber, M.Del Fante, R.Hibst, H.Honigsmann, F.Laffitte, N.Krasner, Editors, SPIE Vol.3564, pp.34-39, 1997, ISSN 0277-786X, ISBN 0-8194-2624-5.

82.
T.Dostálová, H.Jelínková, O.Krejsa, K.Hamal, J.Kubelka, S.Procházka, L.Himmlová: Dentin and Pulp Response to Erbium:YAG Laser Ablation-A Preliminary Evaluation of Human Teeth. Journal of Clinical Laser Medicine & Surgery, Vol.15, Number 3, 1997, pp.117-121.

83.
T.Dostálová, H.Jelínková, H.Kučerová, O.Krejsa, K.Hamal, J.Kubelka, S.Procházka: Léčení zubního kazu Er:YAG laserem, klinická studie. Čes.stomatologie 97, No.2, p.66-74, 1997.

84.
H.Jelínková, T.Dostálová, K.Hamal, O.Krejsa, J.Kubelka, S.Procházka: Er:YAG laser in dentistry. Laser Physics, Vol.8, No.1, pp.176-181, 1998.

85.
T.Dostálová, H.Jelínková, H.Kucerova, O.Krejsa, K.Hamal, J.Kubelka, S.Procházka: Er:YAG Laser ablation-evaluation after two-year long clinical treatment. In Lasers in Dentistry IV, Ed.: J.D.B. Featherstone, P.Rechman, D.S.Fried, A.Katzir, SPIE Vol.3248, pp.23-32, 1998, ISSN 0277-786X, ISBN0-8194-2387-3.

86.
H.Jelínková, T.Dostálová, M.Miyagi, Y.Wang, Y.Shi, L.Doležalová, K.Hamal, O.Krejsa, J.Kubelka, S.Procházka: Waveguide and articulated arm for Er:YAG laser system-shape and depth of laser cavity in hard dental tissues. in Lasers in Dentistry IV, Ed.: J.D.B. Featherstone, P.Rechman, D.S.Fried, A.Katzir, Proceeding SPIE Vol.3248, pp.51-61, 1998, ISSN 0277-786X, ISBN 0-8194-2387-3.

87.
T.Dostálová, H.Jelínková, H.Kučerová, O.Krejsa, K.Hamal, J.Kubelka, S.Procházka: Non-contact Er:YAG laser ablation - clinical evaluation. Journal Clinical Laser Medicine & Surgery Vol.16, No.5, 1998, p.273-282.

88.
H.Jelínková, T.Dostálová, M.Miyagi, Y.Wang, Yi-W. Shi: Er:YAG laser cavity profile affected by FCP silver hollow glass waveguide delivery system. in Medical Applications of Lasers in Dermatology, Cardiology, Ophthalmology, and Dentistry II, G. B.Altshuler, S.Andersson-Engels, R.Birngruber, P.Bjerring, A.F.Fercher, H. J.Geschwind, R.Hibst, H.Honigsmann, F.Laffitte, H.J.C.M.Sterenborg, Editors, SPIE Vol.3564, pp.184-193, 1999, ISSN 0277-786X, ISBN 0-8194-3029-9.

89.
L.Doležalová, T.Dostálová, H.Jelínková, O.Krejsa, J.Kubelka, S.Procházka: Retence kompozitních výplní po preparaci Erbium:YAG laserem ve srovnání s klasickou výplní s leptáním kyselinou fosforečnou, Česká stomatologie, 1, vol.47, p.23-29, 1999, ISSN 1210-7891.

90.
H.Jelínková, T.Dostálová, M.Miyagi, J.Šulc, M.Němec, O.Krejsa: Er:YAG and alexandrite laser energy propagation in the root canal and its effect in bacteria. In: Lasers in Dentistry V , J.D.Featherstone, P.Rechmann, D.S.Fried Editors, SPIE Vol.3593, pp.15-21, 1999, ISSN 0277-786X, ISBN 0-8194-3000063-3.

91.
T.Dostálová, H.Jelínková, M.Miyagi, K.Hamal, O.Krejsa: Contact and non-contact laser preparation of hard dental tissues by Er:YAG laser radiation delivered by hollow glass waveguide or articulated arm. In: Lasers in Dentistry V, J.D.Featherstone, P.Rechmann, D.S.Fried Editors, SPIE Vol.3593, pp.211-217, 1999, ISSN 0277-786X, ISBN 0-8194-3000063-3.

92.
T.Dostálová, H.Jelínková, J.Dušková, M.Krátký, M.Miyagi, S.Shoji, J.Šulc, M.Němec, L.Himmlová: Er:YAG a alexandritový laser - Penetrace tvrdou zubní tkání a její baktericidní účinek. Česká stomatologie, 1, roč.100/48, str.24-32, ISSN 1210-7891, Indexed in Medline, leden 2000.

93.
J.Šulc, H.Jelínková, T.Dostálová, M.Miyagi: Tuned Alexandrite laser for dentistry, In: Photonics, Devices, and Systems, M.Hrabovský, P.Tománek, M.Miler, Editors, SPIE Vol.4016, pp.269-274, January 2000, ISSN 0277-786X/00, ISBN 0-8194-3641-0.

Cardiology

94.
H.Jelínková, A.Jančárek, M.Vrbová, D.Dvořáček, G.Kuhnová, J.Šulc, M.Němec, P.Černý, V.Kubeček, J.Kvasnička, M.Kokta: Infrared laser - tissue interaction during transmyocardial laser revascularization, In: A Window on the Laser Medicine World, Longo, Hofstetter, Pascu, Waidelich, Editor, SPIE, Vol. 4166, p.48-53, 2000.

95.
H.Jelínková, M.Němec, J.Šulc, D.Dvořáček, V.Kubeček, , M.Vrbová, P.Černý, J.Kvasnička, M.Kokta, M.Miyagi: Mid-infrared lasers for transmyocardial laser revascularization, In: Conference on Clinical Lasers and Diagnostics, SPIE BiOS Europe 2000.

Lithotripsy

96.
J.Pánek, P.Hříbek, V.Kubeček, H.Jelínková, M.Zavoral: Cr:Tm:Ho:YAG (2.1 um) and Nd:YAG (1.444 um) pulsed-laser lithotripsy of bile duct stones, Czechoslovak Journal of Physics, Vol.50, No.9, p.1027-1041, 2000.


Publikační činnost mimo časopisy

1.
H.Jelínková: Spektrální charakteristiky rubínového laseru. Diplomová práce, ČVUT-FJFI, Praha 1969

2.
H.Jelínková: Generace gigantických impulsů na rubínovém laseru. Kandidátská disertační práce, ČVUT-FJFI, Praha 1975

3.
H.Jelínková: Pulsní pevnolátkové lasery pro kosmický výzkum a medicínu. Doktorská disertační práce, ČVUT-FJFI, Praha 1990

4.
H.Jelínková: Impulsní pevnolátkové lasery blízkého a středního infračerveného pásma. Habilitační práce, ČVUT-FJFI, Praha 1994

5.
Oborová encyklopedie "Lasery a moderní optika" (spoluautorka), kol.autorů pod vedením M.Vrbové, Prometheus, 1994, ISBN 80-85849-56-9

6.
T.Daříček, K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný: Dikarbocyaninovyj passivnyj zatvor, Sborník: VI.Vsesojuznoj konferencii po nelinejnoj optike, Minsk, SSSR, 1972

7.
T.Daříček, K.Hamal, H.Jelínková, V.Kubeček, A.Novotný, P.Navara: Laserový radar pro měření umělých družic Země, Acta Polytechnica-Práce ČVUT v Praze, IV, 1973

8.
K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný, M.Vrbová: Opredelenije vremeni relaksacii pikosekundnogo diapazona iz poroga generacii monoimpulsa, Sborník:VII.Vsesojuznoj konferencii po kogerentnoj i nelinejnoj optike, Taškent, SSSR, 1974

9.
H.Jelínková, K.Hamal, A.Novotný, M.Vrbová: Passive mode locker and Q-switch for ruby. Technical Digest of Optical Society of America VIII.IQEC, San Francisco, USA, June, 1974

10.
H.Jelínková: Rubínové krystaly pro lasery, Konference ČVUT, Malá Skála, 1976

11.
K.Hamal, H.Jelínková: Compact satellite laser ranging subsystem, Proceeding of 3th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Lagonissi, Greece, 1978

12.
A.Asaad, B.B.Baghos, M.Fahim, H.Jelínková, A.Novotný, K.Hamal, S.Tatevia n, A.Rubans, A.Masevitch, J.Latimer, E.M.Gaposchkin, M.R.Pearlman: A joint INTERKOSMOS-SAO-HIAG laser ranging project, Proceeding of 3th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Lagonissi, Greece, 1978

13.
K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný, M.R.Pearlman, M.Shedeed, V.I.Troyan: Upgrading the INTERKOSMOS laser station at Helwan. Preceedings, Interkosmos Symposium on Geodetic Uses of Artificial Satellites and Upper Atmosphere Research, Olsztyn, Poland, 1978

14.
H.Jelínková, K.Hamal: Second generation satellite laser subsystem Proceedings, Interkosmos Symposium on Geodetic. Uses of Artificial Satellites and Upper Atmosphere Research, Olsztyn, Poland, 1978

15.
H.Jelínková, J.Červená, V.Hnatowicz, J.Hofman, J.Kvítek, P.Onheiser, I.Záruba: Studium změn koncentračních profilů boru v Si vyvolaných laserovým žíháním. Konference, Iontová implantace, Rožnov pod Radhoštěm, 1979

16.
H.Jelínková: Pevnolátkové pulsní lasery Sborník konference. Čs.laserová technika, Brno, 1980

17.
K.Hamal, H.Jelínková: Pulse extraction mode technique. Sborník X.konferencii po lazeram i nelinejnoj optike Kijev, SSSR, 1980

18.
K.Hamal, H.Jelínková, V.Krajíček, A.Novotný: Ruby laser Q-switch at constant gain. Sborník X.konferencii po lazeram i nelinejnoj optike Kijev, SSSR, 1980

19.
K.Hamal, H.Jelínková, V.Kubeček, M.Vrbová: Stable passive mode locking in Nd:YAG laser. Ultrafast Phenomena in Spectroscopy, Jena, NDR, 1980

20.
I.Procházka, K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný, J.Utěkal: Computer controlled experimental laser radar station in Prague. Utilization of Observation of Artificial Satellites of the Earth for the Purposes of Geodesy, Varna, BLR, 1980

21.
W.Kielek, A.Jastrzebski, K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný: Comparison of quality of some delay estimates in pulse laser radar. Utilization of Observations of Artificial Satellites of the Earth for the Purposes of Geodesy, Varna, BLR, 1980

22.
K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotny, W.Kielek, A.Jastrzebski: Futher upgrading the Interkosmos laser station at Helwan. Utilization, of Observations of Artificial Satellites of the Earth for Purposes of Geodesy, Varna, BLR, 1980

23.
L.Grunwaldt, R.Neubert, H.Jelínková, K.Hamal: Generation of reproducible double pulses using a passive q-switched two-mode ruby laser. Proceding of 4th International Conference on Lasers and their Applications, Lipsko, NDR, 1981

24.
H.Jelínková, K.Hamal: Stabilizovannyj lazer. Sborník: Ispolzovanije lazernych nabljudenij sputnikov v geodezii i geodinamike, Baku, SSSR, 1981

25.
B.Kvasil, K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka, M.Cech, A.Asaad, M.Fahim, A.G.Masevitch S.Tatevian, M.R.Pearlman: Interkosmos second generation satellite laser radar in Helwan July-August 1981. Ispolzovanije lazernych nabljudenij sputnikov v geodezii i geodinamike, Baku, SSSR, 1981

26.
H.Jelínková: Constant gain pulse forming laser. Proceeding of 4th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Austin, USA, 1981.

27.
K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka, M.Cech: Interkosmos second generation satellite laser radar. Proceeding of 4th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Austin, USA, 1981.

28.
H.Jelínková: Rubínový pulsní laser. Problémy radiotechniky a optoelektroniky, Praha 1982

29.
H.Jelínková: Laser spínaný při konstantním zisku pracující v režimu selekce impulsu. Konference ČVUT Praha, 1982

30.
B.Kvasil, K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka, M.Čech, V.Kubeček, A.Asaad, M.Fahim, A.G.Masevitch, S.K.Tatevian: Interkosmos laser radar, version mode-locked train. Ispolzovanije nabljudenij isskustvennych sputnikov Zemli dlja celej geodezii i geofiziki, Suzdal, SSSR, 1982

31.
B.Kvasil K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka, M.Čech, V.Kubeček, A.Asaad, B.B.Baghos, M.Fahim, A.G.Masevitch, S.K.Tatevian: Satellite ranging at the computer controlled laser station in Helwan, period 1981-1982. Ispolzovanije nabljudenij isskustvennych sputnikov Zemli dlja celej geodezii i geofiziki, Suzdal, SSSR, 1982

32.
P.Onheiser, H.Jelínková, J.Kvítek, V.Hnatowicz: Studium změn koncentračních profilů boru v křemíku vyvolaných laserovým žíháním. Polovodičové integrované obvody ´82, Smolenice, 1982

33.
H.Jelínková: Stabilizovannyj lazer. Naučnaja konferencija po slučaju 275.god.osnovanija instituta, Praha 1982

34.
V.Hnatowitz, J.Kvítek, R.Džmuráň, F.Nový, J.Hoffmann, V.Rybka, V.Odžaev, H.Jelínková, P.Onheiser, R.Grotzschel: Thermal and laser annealing of As implanted silicon. Polovodičové struktury, Drážďany, Mikroelektronika´84, Praha 1984

35.
H.Jelínková: Mode-locked train laser transmitter. Sborník z konference: 6th section of the Cosmic Physic Group of the Interkosmos, Karlovy Vary, 1984

36.
K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka: Interkosmos laser radar, version mode locked train. Proceeding of 5th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, England, 1984.

37.
B.Kvasil, K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka, M.Fahim, B.B.Baghos, A.G.Masevitch, S.K.Tatevian: Interkosmos laser radar, version mode locked train. Sborník z konference: 6th section of the Cosmic Physics Group of the Interkosmos, Karlovy Vary, 1984

38.
H.Jelínková: Mode locked train laser transmitter. Proceeding of 5th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, England, 1984.

39.
K.Hamal, V.Hrušková, H.Jelínková: Saturable dye for 1.06 um. Technical Digest of Optical Society of America, CLEO'85, Baltimore, USA, 1985

40.
H.Jelínková, P.Valach, I.Procházka, A.Novotný, M.Čech: The spatial structure and divergence of the Nd:YAG laser beam. Technical Digest of 5th ICLA, Dresden, GDR, 1985

41.
H.Jelínková: Laserový vysílač se synchronizací módů. 5.CK. Lasery ve výzkumu a v průmyslu, Pálkovice, 1985

42.
H.Jelínková, V.Odžajev, V.Rybka, V.Hnatowicz, J.Kvítek: Laserové žíhání povrchových vrstev GaAs po iontové implantaci. 6.CK GaAs a příbuzné sloučeniny-GaAs´85, Tábor 1985

43.
H.Jelínková, P.Valach, J.del Pino: Spatial structure of the doubled Nd:YAG laser transmitter beam. Proceeding of 6th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Juan les Pins, France, 1986

44.
K.Hamal, H.Jelínková: Stable saturable dye for 1.06 um. Proceeding of 6th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Juan les Pins, France, 1986

45.
J.Geignebet, J.L.Hatat, K.Hamal, I.Procházka, H.Jelínková: Two wavelength ranging on ground target using Nd:YAG SHG Raman 0.68 um pulses. Proceeding of 6th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Juan les Pins, France, 1986

46.
K.Hamal, M.Čech, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka, B.B.Baghos, M.Tawadros, Y.Helali: Interkosmos laser radar, version mode-locked train. Proceeding of 6th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Juan les Pins, France, 1986

47.
K.Hamal, H.Jelínková, I.Procházka, J.Sopko: Single photon solid state detector for ranging at room temperature. Proceeding of 6th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Juan les Pins, France, 1986

48.
H.Jelínková: Nd:YAG laser pro oftalmologii. Aplikovaná optika ´87, Praha 1987

49.
K.Hamal, I.Procházka, H.Jelínková, M.Ščelev, V.Lozovoj, A.Babuschkin: Femtosecond two wavelength laser ranging to the ground target. 18th International Congress on High-Speed Photography & Photonics, 1988, published in SPIE 1989

50.
L.Drška, K.Hamal, H.Jelínková, J.Turek, P.Valach: Laser-produced shock waves in liquids: applications in ophthal-mology 18th ECLIM, Praha 1987

51.
H.Jelínková, K.Hamal: Selectable Q-switched or mode-locked Nd:laser. Technical Digest of Optical Society of America CLEO´88, Anahaim, USA, 1988

52.
H.Jelínková, K.Hamal, I.Procházka, M.Čech, J.Pašta, V.Stibor: 1.Čs.Nd:YAG pulsní laser pro oční chirurgii OFTALAS FJFI. Sborník konf.:Využití hypertemie a laseru v medicině, Benešov 1988

53.
J.Pašta, J.Cigánek, H.Jelínková: Zkušenosti S 1.Čs. Nd:YAG laserem pro oční mikrochirurgii. Sborník konf. Využití hypertemie a laseru v medicíně, Benešov 1988

54.
D.Adámková, H.Jelínková: Rubínový laser v korektivní dermatologii Sborník konf.: Využití hypertemie a laseru v medicíně Benešov 1988

55.
M.Jelínek, H.Jelínková, K.Hamal, J.Kvapil: Nd:YAG slab laser oscillator Proceeding of TQE'88, Bucharest, Romania 1988

56.
H.Jelínková, K.Hamal, I.Procházka, M.Čech, P.Vaněk: Nd:YAG pulsní laser pro oční chirurgii OFTALAS FJFI. 6.celost.konf.Lasery vo výskume a priemysle, Račkova dolina, 1988

57.
K.Hamal, H.Jelínková, I.Procházka: Picoseconds for ranging. Observations of Artificial Satellites of the Earth, Szentendre, Hungary, May 1987

58.
D.Adámková, H.Jelínková, V.Zeman: Využití rubínového laseru v korektivní dermatologii. Korektivní dermatologie, Praha 1988

59.
H.Jelínková, K.Hamal: Selectable Q-switched or mode-locked Nd laser for ophtalmology. Proceeding of the 2nd American-International Congress on Cataract, IOL and Refractive Surgery, Washington, USA, April 1989

60.
H.Jelínková: Pevnolátkový laser pro korektivní dermatologii. Aplikovaná optika'89, Praha 1989

61.
J.Pašta, L.Cigánek, H.Jelínková, K.Hamal: Nd:YAP laser for ophthalmology. Second International Congress on Laser Technology in Ophthalmology, Lugano, Switzerland, May 1989

62.
I.Procházka, K.Hamal, H.Jelínková: Femtosecond two color laser ranging to the ground target. CLEO'89, Baltimore, May 1989

63.
J.Gaignebet, J.L.Hatat, K.Hamal, H.Jelínková, I.Procházka: Two color ranging on the ground target using 0.53 um and Raman 0, 68 um pulses. Technical Digest of Oprtical Society of America CLEO'89, Baltimore, May 1989

64.
H.Jelínková, K.Hamal: Selectable Q-switched or mode-locked Nd laser for ophtalmology. Proceeding of the 2nd American-International Congress on Cataract, IOL and Refractive Surgery, Washington, USA, April 1989

65.
H.Jelínková: Pevnolátkový laser pro korektivní dermatologii. Aplikovaná optika'89, Praha 1989

66.
J.Pašta, L.Cigánek, H.Jelínková, K.Hamal: Nd:YAP laser for ophthalmology. Second International Congress on Laser Technology in Ophthalmology, Lugano, Switzerland, May 1989

67.
K.Hamal, M.Čech, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka, B.B.Baghos, M.Y.Tawadrous, Y.E.Helali: Satellite laser ranging in Helwan-Egypt. Geodetic Satellites, Poznaň, 1989

68.
K.Hamal, M.Čech, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka, B.B.Baghos, M.Y.Tawadrous, Y.E.Helali: Satellite Laser Ranging in Helwan-Egypt upgrading and results 1987-88. Proceeding of 7th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Matera, Italy, October 1989

69.
K.Hamal, M.Čech, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka: Interkosmos satellite laser station version single pulse/semitrain Proceeding of 7th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Matera, Italy, October 1989

70.
H.Jelínková: Selectable single pulse or semitrain laser transmitter for laser ranging. Proceeding of 7th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Matera, Italy, October 1989

71.
I.Procházka, K.Hamal, H.Jelínková: Two wavelength range difference jitter limit. Proceeding of 7th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Matera, Italy, October 1989

72.
J.Gaignebet, J.L.Hatat, K.Hamal, H.Jelínková, I.Procházka: Two color ranging on the ground target using 0.53 um and 0.68 um Raman pulses. Proceeding of 7th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Matera, Italy, October 1989

73.
G.Gabetta, K.Hamal, H.Jelínková, G.C.Realli, P.Valach: Powerful picosecond pulses from a mode-locked SFUR Neodymium laser for laser ranging. Proceeding of 7th Intern. Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Matera, Italy, October 1989

74.
H.Jelínková, J.Marek, P.Valach, K.Hamal, G.C.Realli, G.Gabetta: Generation of powerful picosecond pulses using a modified self-filtering unstable resonator with Nd:YAG and Nd:YAP rods. Digest of 2nd EQEC'89, Dresden, GDR, 1989

75.
A.Novotný, K.Hamal, M.Čech, H.Jelínková, I.Procházka: Research and development activities related to Helwan SLR. Interkosmos-Eurolas Conf. Riga, March 1990

76.
K.Hamal, H.Jelínková, G.Kirchner, I.Procházka: Upgrading of the Graz laser station to subcentimeter single shot precision at the single photon level. Interkosmos-Eurolas Conf. Riga, March 1990

77.
H.Jelínková, K.Hamal, V.Kubeček, S.Procházka, Ji.Kvapil, Jo.Kvapil, V.Škoda, J.Perner: Erbiolas, Holmiolas, Titan safír. Sborník konf.:2.celost.konf.: Využití hypertermie, laseru, magnetické rezonance v medicině, Benešov, 1990

78.
D.Adámková H.Jelínková: Nové poznatky ve využivání laserové techniky v korektivní dermatologii. Sborník 2.celost.konf.: Využití hypertermie, laseru, magnetické rezonance v medicíně, Benešov, 1990

79.
H.Jelínková, K.Hamal, P.Vaněk, I.Procházka, M.Čech: Kombinovaný ML/GI Nd laser OFTALAS FJFI. Sborník konf.: 2.celost.konf.:Využití hypertermie, laseru, magnetické rezonance v medicíně, Benešov, 1990

80.
H.Jelínková, K.Hamal, I.Procházka: Selectable picosecond or nanosecond laser for ophtalmology. Proc.5th Int.Congress of the European Laser Association, Graz, Austria, Nov.1990, p.135

81.
B.B.Baghos, M.Tawadros, Y.Helali, K.Hamal, M.Čech, H.Jelinková: Satellite laser ranging station at Helwan. Third Scientific General Meeting, Egypt, Cairo, Nov.1990, p.21.

82.
H.Jelínková: Použití laserů v medicíně. Sb. konf. Lasery ve výzkumu a výrobě, Znojmo, září 1990, str.106-112

83.
J.Kvasnička, P.Staněk, F.Boudík, H.Jelínková, V.Kubeček, I.Vítková, K.Hamal: Effects of Er:YAG laser coupled to optical fibers on vascular tissues. 11th Annual Meeting of the American Society for Laser, Medicine and Surgery, Nashwill, USA, 1991

84.
K.Hamal, H.Jelínková, P.Vaněk, P.Valach, J.Kubelka, M.Košelja, V.Škoda, M.Jelínek: Titanium sapphire laser. Applied Optics'91, Prague, březen 1991

85.
H.Jelínková, K.Hamal, I.Procházka: Selectable picosecond or nanosecond laser for ophthalmology. Opto'91, Paříž 1991

86.
K.Stankov, V.Kubeček, K.Hamal, H.Jelínková, I.Procházka: Multi-wavelength operation of a mode locker with frequency doubling nonlinear mirror. Proceeding of EQEC, Edinburg, UK, August 1991

87.
K.Stankov, K.Hamal, H.Jelínková, I.Procházka, M.Košelja: Mode locking of a flashlamp pumped Ti sapphire laser using the frequency doubling nonlinear mirror. Proceeding of VII th Int.Symp.on Ultrafast Processes in Spectroscopy, Bayreuth, Germany, October 7-11, 1991

88.
K.Hamal, M.Čech, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka: Satellite laser ranging using picosecond pulses. Proc.of Czech Techn.Univ.Workshop'92, January 20, 1992

89.
K.A.Stankov, V.Kubeček, K.Hamal, H.Jelínková, I.Procházka: Multiwavelength mode-locking of solid state lasers using a frequency-doubling nonlinear mirror. Proc. of Czech Techn. Univ. Workshop'92, January 20, 1992, p.99-100

90.
K.Hamal, I.Procházka, H.Jelínková, G.Kirchner, F.Khoidl: Atmospheric dispersion measurement using two wavelengths satellite laser ranging. Proc.of IQEC'92, XVIII Intern.Quantum Electronics Conf.Vienna, Austria, June 1992, p.24

91.
H.Jelínková, K.Hamal, V.Kubeček, I.Procházka: New methods of generation of ultrashort laser pulses for ranging. Proc.of 8th Intern. Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Annapolis, 1992

92.
M.Čech, K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka, B.B.Baghos, Y.E.He lali, M.Y.Tawadros: Satellite laser station Helwan - status 1992. Proc.of 8th Intern. Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Annapolis, 1992

93.
J.Pašta, H.Jelínková, L.Cigánek: Differences between nanosecond and picosecond Nd-YAP fotodysruptions. Proc. of Xth Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Paris, France, Sept.1992, p.92.

94.
K.Hamal, M.Čech, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka, M.Y.Tawadros, Y.E. Helali: Seventeen years of satellite laser ranging in Helwan. In: Proceedings of the NRIAG Scientific conference, Helwan, Egypt, 1992.

95.
I.Procházka, K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný, M.Čech: New technologies for satellite laser ranging. In: Proceedings of the NRIAG Scientific conference, Helwan, Egypt, 1992.

96.
T.Dostálová, O.Krejsa, H.Jelínková, V.Kubeček: Irradiation of human dental tissues with different laser wavelength, efficiency of water absorption and energy/pulse parameters. Proc.of Int.Symp. on Lasers, Fibers, and Clinical Imaging in Medicine, Biomedical Optics'93, Los Angeles, USA, 1993, p.16.

97.
P.Bakule, H.Jelínková, P.Vaněk, J.A.Mareš: Tunable Ti:sapphire laser. Proc. of Czech Techn.Univ.Workshop'93, January 18, 1993, p.45-46

98.
A.Novotný, M.Čech, K.Hamal, H.Jelínková, I.Procházka: Satellite laser ranging activities at EUROLAS consortium, Proc. of Czech Techn.Univ.Workshop'93, January 18, 1993, p.121-122

99.
I.Procházka, K.Hamal, H.Jelínková, G.Kirchner, F.Koidl: Two color satellite picosecond laser ranging, Conf.on Lasers and Electro Optics CLEO'93, Baltimore, USA, 1993

100.
H.Jelínková, K.Hamal, V.Kubeček, I.Procházka: New method of generation of ultrashort pulses for ranging. Proc.of 8th Intern. Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Annapolis, Maryland, USA, 1993.

101.
J.Pašta, H.Jelínková, K.Hamal: Er:YAG photofakoablation in the cadaverous lens. Biomedical Optics Europe'93, EUROPTO, 1993

102.
T.Dostálová, O.Krejsa, K.Rokytová, H.Jelínková, K.Hamal: The evaluation of Er:YAG laser radiation cavity preparation under transmitted and polarized light and by electron microanalyser. Proc.of Int.Symposium on Biomedical Optics Europe'93, EUROPTO, 1993, p.30.

103.
T.Dostálová, O.Krejsa, H.Jelínková, K.Hamal, I.Procházka, P.Bakule: Computer monitoring of the thermal effects induced by Erbium YAG laser radiation during preparation of the hard tooth tissue. Proc.of Int.Symposium on Biomedical Optics Europe'93, EUROPTO, Conference in Dentistry, Budapest, Hungary, 1993, p.30.

104.
T.Dostálová, O.Krejsa, H.Jelínková, K.Hamal: Erbium YAG laser ve stomatologii. Jesenského výzkumný den, zasedání České lék. spol.Praha, červen 1993.

105.
H.Jelínková, K.Hamal, I.Procházka, A.Novotný, J.A.Mareš: Nd:LNA laser pumped by Ti:SAPPHIRE laser radiation. Proc.of Czech Techn.Univ.Workshop 94, Prague, 1994, p.193-194

106.
T.Dostálová, O.Krejsa, H.Jelínková, K.Hamal: Erbium YAG laser ve stomatologii. Seminář: Laser v současné praxi, Praha, březen, 1994

107.
T.Dostálová, H.Jelínková: The principles of non-invasive ablation with Er:YAG laser in dentistry -preclinical study. Proc.of International Conf.on "Lasers & Applications", Medicine & Hygiene, Egypt, March, 1994.

108.
H.Jelínková, K.Hamal, V.Kubeček, T.Dostálová, O.Krejsa, J.Kubelka, Ji.K vapil, S.Procházka: Irradiation of human dental tissues using five laser wavelengths. Technical Digest-Conference on Laser and Electro-Optics, CLEO EUROPE'94, Amsterdam, Netherlands, Aug.-Sept.1994, p.213.

109.
V.Kubeček, H.Jelínková, K.Hamal, E.Zanzottera: Dual wavelength 1.44 mm/1.06 mm Nd:YAG laser for medicine. Technical Digest-Conference on Laser and Electro-Optics CLEO EUROPE'94, Amsterdam, Netherlands, Aug.-Sept., 1994 p.130.

110.
T.Dostálová, O.Krejsa, H.Jelínková, K.Hamal: The evaluation of the cavity margins after Er:YAG laser ablation of the enamel and dentin. Proc.Int.Symposium on Biomedical Optics Europe, Lille France, 1994, p.84.

111.
K.Hamal, M.Čech, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka, M.Y.Tawadros, J.S.Mikhail, G.F.Atia: Satellite laser station (7831) in Helwan 1992-1994. 9-th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Canberra, Australia, November 7-11, 1994.

112.
K.Hamal, H.Jelínková, V.Kubeček, J.Pašta, T.Dostálová, O.Krejsa, J.Kvasnička: Solid state lasers in medicine. Proc.of conf. Biomedical Engineering & Biotechnology, Prague, November 10-11, p.20-21, 1994.

113.
J.S.Mikhail, M.J.Tawadros, K.Hamal, M.Čech, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka: Satellite laser ranging in Helwan-20 years of operation, current status and future plans. 4th UNIESA Workshop on Basic Space Science, Cairo, Egypt, June/July 1994.

114.
J.Pašta, H.Jelínková: Er-YAG laser photoablation of eye tissues. XXVII Int.Congress of Ophthalmology, Toronto, Ontario, Canada, June 26-30, 1994.

115.
V.Kubeček, K.Hamal, H.Jelínková, M.Tesař: Dvoufrekvenční 1.06um/1.44um Nd:YAG laser pro lékařské aplikace. Konf: Pracovní dny České lékařské společnosti pro využití laseru v medicíně, Liblice, červen 1994.

116.
T.Dostálová, O.Krejsa, H.Jelínková, K.Hamal: The principles of non-invasive ablation with Er:YAG lasers in dentistry:preclinical study. Scanning Microscopy International Conference, Toronto, Canada, April 1994.

117.
T.Dostálová, O.Krejsa, H.Jelínková, K.Hamal: Evaluation of the possibility of thermal overheating induced by Er:YAG radiation. Scanning Microscopy International Conf., Houston, USA, May 1995

118.
K.Hamal, H.Jelínková, V.Kubeček, I.Procházka: Lasery v medicíně. Rozhledy mat.-fyz., ročník 72, 1995, str.231-234

119.
K.Hamal, H.Jelínková, I.Procházka, M.Čech, A.Novotný, V.Kubeček: Lasery pro kosmický výzkum. Rozhledy mat.-fyz., ročník 72, 1995, str. 234-235

120.
H.Jelínková, K.Hamal, V.Kubeček, J.Pašta, T.Dostálová, J.Kubelka, S.Procházka: Applications of Nd and Er:YAG lasers in ophthalmology and dentistry. Proceedings of High Power Lasers-Science and Engineering, NATO Advanced Study Inst., Karlovy Vary, July 1995

121.
H.Jelínková, J.Pašta: Nd and Er:YAG laser for ophthalmology. Proc. of 4-th Int.Workshop on Laser Physics (LPHYS'95), Moscow, 1995.

122.
V.Couderc, A.Berthelemy, V.Kubeček, H.Jelínková: Self-mode locked operation of a cw Nd:YAG using second harmonic nonlinear mirror. Proc. of International Symposium on Advanced Materials for optics and optoelectronics, ALT'95, Prague, September 1995, p.50.

123.
T.Dostálová, H.Jelínková, K.Hamal, O.Krejsa, J.Kubelka, S.Procházka: The evaluation of depth and profile cavity after laser ablation with different energy of Er:YAG laser radiation. BiOS Europe'95, Medical Applications-Lasers in Dentistry, Barcelona, 1995.

124.
H.Jelínková, T.Dostálová, O.Krejsa, K.Hamal, J.Kubelka, S.Procházka: The influence of Er:YAG laser ablation on cavity surface and cavity shape. Proceeding of conference Photonics West-BiOS'96, San Jose, USA, 1996.

125.
Novotný, M.Čech, K.Hamal, H.Jelínková, I.Procházka, M.Tawadrous, H.Deebes: The satellite laser rangefinder for remote sensing of the earth. Proceeding of CVUT Workshop 96, Brno, January 1996, p.753-754.

126.
H.Jelínková, J.Pašta, K.Hamal, V.Kubeček, I.Procházka, M.Čech: Applications of Er:YAG and Nd:YAG lasers in ophthalmology. Proceeding of CVUT Workshop 96, Brno, January 1996, p.903-904.

127.
H.Jelínková, K.Hamal, M.Čech, J.Pašta, T.Dostálová, D.Adámková: Pulsed solid state lasers in medicine. Proceeding of International Conference - Lasers methods for biological and environmental applications, ALT'96, Greece, May, 1996

128.
T.Dostálová, H.Jelínková, O.Krejsa, K.Hamal, J.Kubelka, S.Procházka: Er:YAG laser etching of enamel. Proceeding of Scanning Microscopy conference, Bethesda, Maryland, May 1996.

129.
M.Y.Tawadros, I.Procházka, M.Čech, K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný: Calibration setup for Helwan station two detectors comparison experiment. In: Proceedings of 10th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Shangai, November 1996.

130.
T.Dostálová, H.Jelínková, H.Kučerová, J.Kubelka, S.Procházka, O.Krejsa, K.Hamal: Možnosti laserové preparace v klinické praxi stomatologa. Sborník Mezinárodní konference "Klinická a experimentální radiobiologie a možnosti laseroterapie", Zlenice, květen, 1996, str.10.

131.
S.Procházka, J.Vondrák, J.Kubelka, T.Dostálová, H.Jelínková: Preparační účinky laserového záření. Sboník Mezinárodní konference "Klinická a experimentální radiobiologie a možnosti laseroterapie", Zlenice, květen, 1996, str.42

132.
H.Jelínková, K.Hamal, V.Kubeček, I.Procházka, M.Čech, J.Pašta: Nd and Er:YAG lasers in ophthalmology. Proceeding of European Conference on Lasers and Electro-Optics CLEO/EUROPE'96, CThI77, September 1996, Hamburg, Germany, p.290.

133.
T.Dostálová, H.Jelínková, J.Kubelka, S.Procházka, K.Hamal, O.Krejsa: Er:YAG laser radiation etching of the enamel. BiOS Europe'96, Medical Applications-Lasers in Dentistry, Videň, 1996.

134.
H.Jelínková, T.Dostálová, L.Doležalová, O.Krejsa, K.Hamal, J.Kubelka, S.Procházka: Comparison of preparation speed of Er:YAG laser and conventional drilling machine. Photonics West, International Symposium on Biomedical Optics BiOS´97, Conference-Lasers in Dentistry III, paper 2973-01, p.52, San Jose, USA, 1997.

135.
T.Dostálová, H.Jelínková, H.Kučerová, O.Krejsa, K.Hamal, J.Kubelka, S.Procházka: Clinical evaluation Er:YAG laser caries treatment. Photonics West, International Symposium on Biomedical Optics BiOS´97, Conference-Lasers in Dentistry III, paper 2973-11, p.55, San Jose, USA, 1997.

136.
T.Dostálová, H.Jelínková, H.Kučerová, O.Krejsa, K.Hamal, J.Kubelka, S.Procházka: Er:YAG laser caries treatment: a 1-year clinical report. DGL Newsletter, No.8 Kongres-Edition, 6. Intern.Jahreskongres, Frankfurt/M, 1997, p.7.

137.
H.Jelinkova, M.Čech, K.Hamal, V.Kubeček, A.Novotný, I.Procházka: Multifrequency picosecond laser for high precision ranging and atmospheric sounding. Proceeding of CVUT Workshop 97, Praha, January 1997, p.1011-1012.

138.
V.Kubeček, H.Jelinkova, R.Lombino, P.Hříbek, J.Kvasnička, A.Novotný: Cr, Tm, Ho:YAG laser at 2,1 microns for medical applications: Proceeding of CVUT Workshop 97, Praha, January 1997, p. 1013-1014.

139.
T.Dostálová, H.Jelínková, O.Krejsa, K.Hamal, J.Kubelka, S.Procházka: Dentin and pulp response to Er:YAG laser ablation-evaluation in vivo of human teeth. Scanning Microscopy Conference, May, Chicago 1997.

140.
H.Jelínková, T.Dostálová, K.Hamal, O.Krejsa, J.Kubelka, S.Procházka: Er:YAG laser in dentistry. 6th International workshop on laser physics-LPHYS´97, Prague, 1997

141.
V.Kubeček, H.Jelínková, P.Krupičková: Cr:Forsterite laser pumped by Q-switched Nd:YAP laser. 6th International workshop on Laser Physics-LPHYS´97, Prague, 1997.

142.
T.Dostálová, L.Doležalová, O.Krejsa, H.Jelínková, K.Hamal, J.Kubelka, S. Procházka: Shear bond strength after Er:YAG laser radiation conditioning of enamel and dentin. Abstract book of BiOS Europe´97, EUROPTO ser.No.3192-60, p.29, 1997, San Remo, Italy.

143.
H.Jelínková, M.Čech, K.Hamal, V.Kubeček, A.Novotný, I.Procházka, J.Blažej: Multifrequency picosecond laser for high precision ranging and atmospheric sounding. Advanced Laser Technologies'97 Conference on Laser Surface Processing, Limoges, France, Proceeding p. S3.9, 1997.

144.
H.Jelínková: Aplikace laserů. Zvaná přednáška, podzimní škola - Astra 2000, Šlapanice´97, 1997

145.
T.Dostálová, H.Jelínková, H.Kučerová, O.Krejsa, K.Hamal, J.Kubelka, S.Procházka: Er:YAG Laser ablation-evaluation after two-year long clinical treatment. Photonics West, International Symposium on Biomedical Optics BiOS´98, Conference- Laser in Dentistry IV., paper 2148-03, p.28, San Jose, USA, 1998.

146.
H.Jelínková, T.Dostálová, M.Miyagi, Y.Wang, Y.Shi, L.Doležalová, K.Hamal, O.Krejsa, J.Kubelka, S.Procházka: Waveguide and articulated arm for Er:YAG laser system-shape and depth of laser cavity in hard dental tissues. Photonics West, International Symposium on Biomedical Optics BiOS´98, Conference- Laser in Dentistry IV., paper 3248-07, p.29, San Jose, USA, 1998.

147.
T.Dostálová, H.Jelínková, O.Krejsa, K.Hamal, J.Kubelka, S.Procházka, L.Himmlová: Er:YAG laser preparation and filling materials-accuracy of non-contact methods. Frankfurt, 1998

148.
P.Černý, H.Jelínková, M.Čech, J.Blažej, I.Procházka, V.Kubeček: Nd:YAG laser system with the Raman generator of Stokes frequencies. Proceeding of CVUT Workshop 98, Prague, February 1998, p.29-30.

149.
J.Šulc, H.Jelínková: Tuned alexandrite laser, Proceeding of CVUT Workshop 98, Prague, February 1998, p.33-34.

150.
Drška, R.Budínský, F.Černý, P.Fiala, M.Hron, H.Jelínková, Z.Kohout, J.Koller, R.Králová, J.Kubalík, P.Kubeš, P.Kulhánek, K.Matějka, L.Musílek, Z.Nováková, Z.Novotná, I.Peka, I.Richter, Z.Ryzí, B.Sopko, M.Šiňor, I.Štoll, J.Tolar, K.Tuček, J.Zeman, M.Žáček: WEB pages and educational programs in physics for prospective CTU students. Proceeding of CVUT Workshop 98, Prague, February 1998, p.41-42.

151.
T.T.Basiev, M.E.Doroshenko, P.G.Zverev, H.Jelinkova: Efficient Raman shifting of picosecond Nd:YAG radiation by KGW crystal, Conference on Lasers and Electro-Optics, CWF44, p.257, San Francisco, California, May, 1998.

152.
H.Jelínková, T.Dostálová, K.Hamal, O.Krejsa, J.Kubelka, S.Procházka: Interaction of Er:YAG laser radiation with the hard dental tissue. Third World Congress of Biomechanics, August 2-8, No.0436, Sapporo, Japan, p.452a, 1998.

153.
H.Jelínková, T.Dostálová, M.Miyagi, Y.Wang, Yi-W. Shi: Er:YAG laser cavity profile affected by FCP silver hollow glass waveguide delivery system. Abstract book of BiOS Europe´98, EUROPTO Conference Lasers in Dentistry, No.3564-40, p.49, September 1998, Stockholm, Sweeden.

154.
H.Jelínková, T.Dostálová, K.Hamal, O.Krejsa, J.Kubelka, S.Procházka: Interaction of Er:YAG laser radiation with the hard dental tissue. Conference on Lasers and Electro-Optics Europe, No.CTuII101, p.120, September 1998, IEEE catalog Number 98TH8326, ISBN 0-780003-4233, 0-7803-4234-8.

155.
M.Čech, K.Hamal, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka, Y.E.Helali, M.Y.Tawadros: Upgrading of the Helwan Laser Station 1997-1998. 10th International Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Germany, 1998.

156.
H.Jelínková, M.Miyagi, Y.Wang, Y.Shi, P.Černy, J.Šulc: Delivery of high-powered picosecond pulses in near IR region by special silver hollow glass waveguides. Photonics West, International Symposium on Biomedical Optics BiOS´99, Conference-3596 Specialty Fiber Optics for Medical Applications, No. 3596-05, p.76, San Jose, USA, 1999.

157.
H.Jelínková, J.Pašta, K.Hamal, M.Čech, I.Procházka: Ten years of Nd:YAG Q-switched/mode locked ophthalmic laser system clinical treatment. Photonics West, International Symposium on Biomedical Optics BiOS´99, Conference-Ophthalmic Technologies IX, No. 3591A-34, p.32, San Jose, USA, 1999.

158.
H.Jelínková, T.Dostálová, M.Miyagi, J.Šulc, M.Němec, O.Kreja: Er:YAG and alexandrite laser energy propagation in the root canal and its effect in bacteria. Photonics West, International Symposium on Biomedical Optics BiOS´99, Conference-Laser in Dentistry V., No.3593-03, p.47, San Jose, USA, 1999.

159.
T.Dostálová, H.Jelínková, M.Němec, M.Miyagi, K.Hamal, O.Krejsa: Contact and non-contact laser preparation of hard dental tissues by Er:YAG laser radiation delivered by hollow glass waveguide or articulated arm. Photonics West, International Symposium on Biomedical Optics BiOS´99, Conference-Laser in Dentistry V., No.3593-35 p.57, San Jose, USA, 1999.

160.
P.Černý, H.Jelínková: Stimulated Raman Scattering of picosecond pulses in KGW crystal. Proceeding of CVUT Workshop 99, p.81, Prague, February 1999.

161.
M.Němec, H.Jelínková, P.Černý , J.Šulc: Mid-infrared solid state Er:YAG laser. Proceeding of CVUT Workshop 99, p.65, Prague, February 1999.

162.
J.Šulc, H.Jelínková: Q-switched Alexandrite tunable laser. Proceeding of CVUT Workshop 99, p.78, Prague, February 1999.

163.
P.Hříbek, J.Pánek, H.Jelínková, O.Petr: Laser fragmentation of biliary and urinary stones. Proceeding of CVUT Workshop 99, p.329, Prague, February 1999.

164.
V.Kubeček, Y.Takagi, A.Agnesi, M.R.Kokta, H.Jelínková, A.Novotný, M.Čech: Cr:YAG Laser. Proceeding of CVUT Workshop 99, p.210, Prague, February 1999.

165.
P.Černý, H.Jelínková: Comparison of stimulated Raman scatterring of picosecond pulses in gaseous and solid state media. Photonics Prague´99, No.067, Prague June 1999.

166.
J.Šulc, H.Jelínková, T.Dostálová, M.Miyagi: Tuned Alexandrite laser for dentistry. Photonics Prague´99, No.071, Prague June 1999.

167.
H.Jelínková, M.Němec, J.Šulc, P.Černý, M.Miyagi, T.Dostálová, J.Pašta: Delivery of Er:YAG laser radiation by special hollow glass waveguides and its application in medicine. Photonics Prague´99, No.072, Prague June 1999.

168.
V.Kubeček, H.Jelínková, Y.Takagi, A.Agnesi, M.R.Kokta: Cr:YAG. Photonics Prague´99, No.099, Prague June 1999

169.
T.T.Basiev, M.E.Doroshenko, P.G.Zverev, H.Jelínková: Efficient Raman shifting of picosecond Nd:YAG radiation by KGW crystal. Photonics Prague´99, No.136b, Prague June 1999

170.
H.Jelínková, J.Šulc, P.Černý, M.Miyagi, Y.Matsuura, Y-W.Shi: Nd:YAG picosecond pulses delivery by cyclic olefin polymer-coated silver hollow glass waveguide. CLEO/Pacific Rim'99, P2.97, Abstract book p.70, 1999, ISBN 0-7803-5661-6, IEEE Catalog Number 99TH8464, Library of Congress: 99-630 73.

171.
H.Jelínková, A.Jančárek, M.Vrbová, D.Dvořáček, G.Kuhnová, J.Šulc, M.Němec, P.Černý, V.Kubeček, J.Kvasnička, M.Kokta: Infrared laser-tissue interaction during transmyocardial laser revascularization. Laser Florence'99, Conf. Proceeding, p.100, Italy, October 1999.

172.
T.Dostálová, H.Jelínková, J.Šulc, M.Němec: Er:YAG and Alexandrite laser penetration in tooth and bone. Laser Florence'99, Conf. Proceeding p.60, Italy, October 1999.

173.
J.Šulc, H.Jelínková, T.Dostálová, M.Miyagi: Tuned alexandrite laser for dentistry. Photonics West, International Symposium on Biomedical Optics BiOS 2000, Conference-Solid State Lasers IX., Technical Abstract Digest p.36, SPIE code number 3929-47, San Jose, USA, 2000.

174.
T.Dostálová, H.Jelínková, J.Šulc, P.Černý, M.Němec, M.Čech, J.Dušková, M.Krátký, M.Miyagi: Laser radiation propagation in the hard and soft dental tissue. Photonics West, International Symposium on Biomedical Optics BiOS 2000, Conference-Laser in Dentistry VI., Technical Abstract Digest p.49, SPIE code number 3910-04, San Jose, USA, 2000.

175.
H.Jelínková, J.Pašta, J.Šulc, M.Němec: Er:YAG laser radiation in experimental ophthalmologic applications. Photonics West, International Symposium on Biomedical Optics BiOS 2000, Conference-Ophthalmic Technologies X., Technical Abstract Digest p.30, SPIE code number 3908-07, San Jose, USA, 2000.

176.
H.Jelínková, M.Miyagi, P.Černý, J.Šulc, Yi-Wei Shi, Y.Matsuura: Nd:YAG picosecond pulses delivery by cyclic olefin polymer coated silver hollow glass waveguide. Photonics West, International Symposium on Biomedical Optics BiOS 2000, Conference-Specialty Fibers and Fiber Sensors for Medical Applications, Technical Abstract Digest p.70, SPIE code number 3911-37, San Jose, USA, 2000.

177.
P.Černý, P.G.Zverev, H.Jelínková, T.T.Basiev, L.I.Ivleva, V.V.Osiko: Comparison of stimulated Raman scattering of picosecond pulses in tungstate crystals. Photonics West, International Symposium on Biomedical Optics BiOS 2000, Conference-Nonlinear Materials, Devices, and Applications, Technical Abstract Digest p.18, SPIE code number 3928-16, San Jose, USA, 2000.

178.
A.Novotný, M.Čech, H.Jelínková, K.Hamal, I.Procházka, Y.E.Helali, H.Y.Khalil, M.Y.Tawadrous: Satellite laser ranging station Helwan as a part of the global network, international projects in Earth science and astronomy. CTU Reports, Proceeding of Workshop 2000 part A, vol.4, p.196, July 2000.

179.
V.Kubeček, H. Jelínková, A. Novotný, M. Čech, J.Dostál, A.Dombrovský, J.Šulc: Compact Cr:YAG laser. CTU Reports, Proceeding of Workshop 2000 part A, vol.4, p.170, July 2000.

180.
P.Černý, P.G.Zverev, H.Jelínková, T.T.Basiev: Generation of Raman Radiation in Solid-State Crystals. CTU Reports, Proceeding of Workshop 2000 part A, vol.4, p.179, July 2000.

181.
H.Jelínková, A.Jančárek, M.Vrbová, V.Kubeček, D.Dvořáček, J.Kvasnička, M.Kokta, M.Miyagi: Infrared Laser - Tissue Interaction During Transmyocardial Laser Revascularization. CTU Reports, Proceeding of Workshop 2000 part A, vol.4, p.180, July 2000.

182.
H.Jelínková, M.Němec, J.Pašta, J.Šulc: Er:YAG Laser in Ophthalmology, CTU Reports, Proceeding of Workshop 2000 part A, vol.4, p.173, July 2000.

183.
J.Šulc, H.Jelínková, M.Čech, P.Hiršl: Types of Q-switches for Alexandrite Laser. CTU Reports, Proceeding of Workshop 2000 part A, vol.4, p.209, July 2000.

184.
M.Vrbová, H.Jelínková, A.Novotný, V.Kubeček, J.Šulc, P.Černý, I.Richter, P.Kapusta: Pictures for Multimedial Lectures in Quantum Electronics and Optics, CTU Reports, Proceeding of Workshop 2000 part A, vol.4, p.193, July 2000.

185.
H.Jelínková, P.Černý, J.Šulc, V.Kubeček, , M.Miyagi, Yi-Wei Shi, Y.Matsuura: Polymer hollow-glass waveguide for delivery of first and second harmonic Nd:YAG laser picosecond pulses. EBiOS 2000, EOS/SPIE/ELA European Biomedical Optics Week, paper No. 4158-13, Book of abstract p.53, Amsterdam, The Netherlands, 2000.

186.
H.Jelínková, M.Němec, J.Šulc, D.Dvořáček, V.Kubeček, M.Vrbová, P.Černý, J.Kvasnička, M.Kokta, M.Miyagi: Mid-infrared lasers for transmyocardial laser revascularization. EBiOS 2000, EOS/SPIE/ELA European Biomedical Optics Week, paper No. 4156-152, Book of abstract p.49, Amsterdam, The Netherlands, 2000.

187.
H.Jelínková, J.Šulc, P.Černý, M.Němec, M.Čech, M.Miyagi, Yi-Wei Shi, Y.Matsuura: Special hollow glass waveguides for medical applications. CLEO/Europe, International Quantum Electronics Conference 2000, paper No.CTuK32, Book of abstract p.57, Nice, France, 2000.

188.
P.Černý, H.Jelínková, P.Zverev, T.Basiev, V.Kubeček: Picosecond Raman Gain of CaCO[3], KGd(WO[4])[2] and BaWO[4] crystals. CLEO/Europe, International Quantum Electronics Conference 2000, paper No.CthE14, Book of abstract p.94, Nice, France, 2000.

189.
M.Tawadrous, Y.Helali, K.Hamal, M.Čech, H.Jelínková, A.Novotný, I.Procházka: Helwan satellite laser station upgrade in 1999-2000. 12th International Workshop on Lasers Ranging, Matera, November 2000.

190.
H.Jelínková, M.Miyagi, J.Šulc, P.Černý, Yi-Wei Shi, Y.Matsuura, G.Takada: Delivery of Powerful Radiation in Visible Spectral Region by Special Waveguides. Photonics West, International Symposium on Biomedical Optics BiOS 2001, Conference-XXXXXXXXXXXX, Technical Abstract Digest p., SPIE code number XXXX-XX, San Jose, USA, 2001.

191.
H.Jelínková, M.Němec, V.Kubeček, J.Šulc, D.Dvořáček, J.Kvasnička, M.R.Kokta, M.Miyagi, Yi-Wei Shi, Y.Matsuura: Ablation effect comparison of solid-state mid-infrared lasers applied for TMLR. Photonics West, International Symposium on Biomedical Optics BiOS 2001, Conference-XXXXXXXXXXXX, Technical Abstract Digest p., SPIE code number XXXX-XX, San Jose, USA, 2001.

192.
P.Černý, H.Jelínková, T.T.Basiev, P.G.Zverev: Raman. Photonics West, International Symposium on XXXXXXXXXXX LASE 2001, Conference-Nonlinear Materials, Devices, and Applications, Technical Abstract Digest p.XX, SPIE code number XXXX-XX, San Jose, USA, 2001.

193.
T.Dostálová, H.Jelínková: ZUBY. Photonics West, International Symposium on Biomedical Optics BiOS 2001, Conference-..............., Technical Abstract Digest p.XX, SPIE code number XXXX-XX, San Jose, USA, 2001.

194.
P.Černý, H.Jelínková: New Wavelength Generation by Stimulated Raman Scattering of Picosecond Laser Pulses, CTU Workshop, Prague 2001.

195.
H.Jelínková, ...........: Advanced Waveguides for Laser Medicine Systems. CTU Workshop, Prague 2001.

196.
J.Šulc, H.Jelínková: Alexandrit....... CTU Workshop, Prague 2001.

197.
Novotný A., Čech M., Hamal K., Jelínková H., Procházka I., Satellite Laser Ranging Altimetry for ERS-2 at SLR Station Helwan, Egypt. CTU Workshop, Prague 2001.

198.
H.Jelínková: Lasery v medicíně. Zvaná přednáška, Symposium "Futurum Ophthalmologicum", 8.-11.únor 2002, Trutnov.

199.
J.K. Jabczyński, W. Żendzian , Z. Mierczyk , H. Jelinkova , P. Cerny, J. Šulc: Application of Cr4+:YAG crystals for Q-Switching and Mode-locking of diode pumped Nd:YAG laser, CLEO Mnichov 2001

200.
T.Dostálová, H.Jelínková: ........... Mnichov 2001

201.
H.Jelínková, P. Cerny, J. Šulc, J.K. Jabczyński, W. Żendzian, Z. Mierczyk: QML in V:YAG Q-switched lamp pumped 1.34 mm Nd:YAP laser, CLEO Munich 2001| Hlavní stránka | Vedení | Lidé | Výzkum | Výuka | Různé | Aktuality |
| ASCII | ISO 8859-2 | CP1250 | MAC | Kamenických | CP852 |

Valid HTML 4.0! S komentáři, návrhy a problémy se obracejte, prosím, na webmaster@kfe.fjfi.cvut.cz
Poslední změna na této stránce: 2001-04-23