Miroslav Čech   in Czech / cesky   

 
     Doc. Ing. Miroslav Čech, CSc.
   
   
  (česky / in Czech)


Address: Czech Technical University in Prague
  Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering
  Department of Physical Electronics
  Brehova 7
  115 19 Prague 1
  Czech Republic
Office: V Holesovickach 2, 180 00 Praha 8
  Department building, second floor, room No. 208
Phone: +420-2-2191 2248
Fax: +420-2-2191 2252
E-mail: mcech@troja.fjfi.cvut.cz

Courses
         Mikroprocesory I,II
  Operační systémy
  Přenosy dat a rozhraní
  Řízení fyzikálního experimentu
  Systémy CAD v elektronice

Research Interests
         Elektronické systémy pro laserovou techniku
  Mikroprocesory a počítače
  Počítačové sítě
  Programování| Home | Headquarters | Personnel | Research | Education | Miscellaneous | News |
| ASCII | ISO 8859-2 | CP1250 | MAC | Kamenických | CP852 |

Valid HTML 4.0! Please contact webmaster@kfe.fjfi.cvut.cz with any comments, suggestions, or problems.
Last change in this page: 2001-04-16